فضای مجازی چگونه محیط کار را پویا می کند؟


پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ – ۰۶:۴۵

فضای فیگوراتیو

تهران (پانا) – یکی از ویژگی های سازمان های پیشرفته ایجاد فضای دیجیتال برای بهبود عملکرد کارکنان است. فناوری هایی مانند تلفن همراه، رسانه های اجتماعی و اینترنت اشیاء به همراه فضاهای فیزیکی جذاب برای کارکنان منجر به رویکردی مشارکتی شده و تجربه لذت بخشی را برای آنها ایجاد می کند.

به گزارش فارس، ایجاد محیط کار دیجیتال یکی از اقداماتی است که سازمان های پیشرفته برای بهبود عملکرد کارکنان خود و ایجاد تجربیات جذاب از آن بهره می برند.

در محل کار دیجیتال، امکاناتی مانند دسترسی به موبایل در هر مکان و هر زمان از طریق زیرساخت فناوری مبتنی بر موبایل در دسترس است. تکنیک هایی مانند استفاده از دستگاه های شخصی در محیط کار و ایجاد امنیت دیجیتال از دیگر مواردی است که زیرساخت فناوری اطلاعات فراهم می کند.

فن آوری هایی مانند تلفن های همراه، رسانه های اجتماعی و اینترنت اشیاء همراه با فضاهای فیزیکی جذاب برای کارمندان منجر به رویکردی مشترک می شود و تجربه لذت بخشی را برای آنها ایجاد می کند. همچنین ایجاد ویژگی هایی مانند انعطاف پذیری و همکاری مستمر در بین کارکنان از ویژگی های این فرهنگ سازمانی است.

این زیرساخت ارتباطی اطلاعاتی باید به طور مستمر مدیریت، هدایت و بررسی شود. یکی از اهداف اصلی هر سازمانی باید بهبود تجربه کارکنان باشد تا بتواند به بهره وری، کارایی و اثربخشی بالاتری دست یابد، کارکنان را درگیر کند و بهترین استعدادهای دیجیتال را به سازمان خود جذب کند. همچنین سازمان ها باید مهارت های دیجیتالی کارکنان خود را توسعه دهند و برنامه ای برای حفظ آنها داشته باشند.