فروش برای موقعیت یابی های خبری با بیرون مجوز


یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ – ۲۲:۵۲

عینک هایت چاپ را توجیه می کند

تهران (پانا) – گروه نظارت بر مطبوعات همراه خود صدور اطلاعیه ای اجتناب کرده اند رسانه های غیرمجاز خواست در اسرع وقت نسبت به اکتسابی مجوز اقدام کنند. بر ایده این اطلاعیه، به تقاضا های گزارش شده معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت این رسانه ها بر ایده قوانین مطبوعات رعایت احتمالاً وجود خواهد داشت.

به گزارش خبرآنلاین، گروه نظارت بر مطبوعات طی تصمیم تلفنی اجتناب کرده اند تمامی گردانندگان موقعیت یابی های خبری غیرمجاز تقاضا کرد به همان اندازه نسبت به اکتسابی مجوز در سامانه کامل رسانه اقدام کنند.

در آگهی آمده است:

گروه نظارت بر مطبوعات در {پاسخ به} تقاضا‌های مکرر مدیران رسانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای حمایت اجتناب کرده اند رسانه‌های دارای مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه فضای قانونی ورزش‌های خبری، اجتناب کرده اند تمامی گردانندگان پایگاه‌های خبری غیرمجاز دعوت می‌تنبل به همان اندازه تقاضا مجوز برای پایگاه خبری شخصی را در سامانه حاضر دهند. رسانه به رسیدگی پست الکترونیکی: (e-rasaneh.ir).
هیئت نظارت بر مطبوعات پیش اجتناب کرده اند این در آذرماه ۹۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در دی ماه ۱۳۸۹ اجتناب کرده اند موقعیت یابی های خبری غیرمجاز برای اکتسابی مجوز تخلیه دعوت کرده بود کدام ممکن است همراه خود استقبال گردانندگان این موقعیت یابی ها مواجه شد.

گروه دیده بان مطبوعات پیش اجتناب کرده اند این گفتن کرده بود کدام ممکن است در صورت عدم گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز این اپلیکیشن، هرگونه ورزش رسانه های خبری، اطلاعات بازیگران رسانه ای محسوب تبدیل می شود.