فدراسیون فوتبال از حسن عباسی شکایت کرد – پایگاه خبری مدیریت شده


به گزارش پایگاه خبری مدرا؛ امیرمهدی علوی، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در گفت وگویی اظهار داشت: به دلیل اینکه حسن عباسی همچنان به انتساب مطالب نادرست به شخصیت های فوتبالی ادامه می داد، معاونت حقوقی فدراسیون فوتبال از وی به مراجع قضایی شکایت کرد.

حسن عباسی که به عنوان یک چهره سیاسی شناخته می شود در چند نوبت در صحبت های خود از فوتبالیست ها صحبت کرد و اتهاماتی را مطرح کرد. در این مدت اظهارات عباسی با واکنش چهره های مختلف ورزشی و فوتبالی مواجه شد.