عمیق دستگیری عبدالمالک ریگی سال ها بعد گفتن شد – پایگاه خبری مدارا


بر مقدمه داستان ها نابرابری، امیر فرزاد اسماعیلی در سخنانی همراه خود ردیابی به دستگیری عبدالمالک ریگی ذکر شد: او پروازی را انواع کرده کدام ممکن است همزمان همراه خود سه پرواز تولید دیگری وارد ملت شود. ممکن است تأثیر راداری را در ۴ پرواز همزمان در سیستم راداری خوب ملت تبصره می کنید بجز آنها را اجتناب کرده اند هم کنار کنید.

وی افزود: رگی همراه خود هویت عکس وارد هواپیما شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت ۱۲ عصر کدام ممکن است ساعت خواب اکثر افراد است وارد ایران شد. این دلیل است پدافند اثیری ۲۴ ساعته حرکت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است گفتم اگر خوب سرباز در پدافند اثیری خواب باشد آبروی مرزی ما اجتناب کرده اند بین {می رود}.

فرمانده اسبق قرارگاه پدافند اثیری خاتم ادای احترام به شد: اجتناب کرده اند خلبان درخواست شده است شد برای لمس کردن در جنوب ملت قله را زیرین بیاورد. این هواپیما نیز خوب هواپیمای مسافربری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رجی اجتناب کرده اند شخصی شناخته شده به عنوان محافظت انسانی استفاده کرده بود. اگر چنین جنایتکاری بفهمد هواپیمایش تمایل دارد لمس کردن بیاید چه واقعاً کار می کند؟ ضمانت حاصل کنیم کدام ممکن است ضربه زدن هر دو هدایت هواپیما به توانایی هسته ای ما در نتیجه فاجعه برای مسافران در تهران هر دو جنوب ملت احتمالاً خواهد بود.

الاسماعیلی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند خلبان درخواست شده است شد در جنوب ملت لمس کردن بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید او هدف این کار را نمی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} اینکه ذکر شد قانونی وارد شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیلی برای لمس کردن آمدنم {وجود ندارد} اجتناب کرده اند اصل سرپیچی کرد. ” شاید ده بار در اطراف زده به همان اندازه ارتفاعش را زیرین بیاورد، در چنین حالتی برای مسافران خاص است کدام ممکن است هواپیما در جاری کم شدن قله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیرات اساسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رجی بیدار نشده است کدام ممکن است کار خداست.

یادآوری: به کاپیتان هواپیمای متخلف اجتناب کرده اند این اصل توسط ۲ جنگنده نظامی کدام ممکن است به آسمان شلیک کردند اخطار گرفت کدام ممکن است ساده کاپیتان هواپیما می دید، همه مسافران باید در موقعیت به دیدن بودند، با این حال یک بار دیگر خدا خواست کدام ممکن است ۹. یکی با این حال خلبان، خوب ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده دقیقه بعد، گلادیاتور باید همراه خود ما لمس کردن می به اینجا رسید.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسماعیلی در نهایت ذکر شد: یک بار دیگر خداوند درخواست شده است اندازه مسیر اجتناب کرده اند مبدأ به همان اندازه مکان تعطیلات انقراض (ریگ) ساده خوب ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانزده دقیقه باشد کدام ممکن است لمس کردن آن خوب ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده دقیقه تولید دیگری اندازه کشید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تولید دیگری توسط دست ما نیست.» بعد از همه معاونانش باید متوجه می شدند با این حال یک بار دیگر همه خواب بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است خواب بودند دستگیر شدند.

عبدالمالک ریگی، سرکرده گروهک تروریستی شرق ایران، ۴ اسفند ۱۳۸۸ دستگیر شد. در آن روز وزارت دانش کل ملت گفتن کرد کدام ممکن است سربازان گمنام امام زمان (عج) در عملیات مهمی این عملیات را انجام داده اند.