عضو کمیسیون امنیت ملی: ستاد کل نیروهای مسلح موضوع تجاوزات ایران به افغانستان را بررسی کند – پایگاه خبری مدارا


گزارش کردن سایت خبری موداجاسم به صورت مستقیم فدحسین مالکی با انتقاد از عدم تخصیص عنوان هرمند از افغانستان به کشورمان گفت: متأسفانه برای کسب عنوان کشورمان در تضادها و اختلافات داخلی با طالبان گرفتار شده ایم در حالی که این باید بر اساس توافقات بین المللی انجام شود.»

نماینده مردم زاهدان در شورای اسلامی گفت: مردم منطقه در شرایط بحرانی به سر می برند و این روزها شاهد خشکسالی و ریزگردها هستیم بنابراین اختصاص عنوان هرمند باید خارج از حوزه دیپلماسی باشد. . در واقع ستاد کل نیروهای مسلح باید موضوع دوران را بررسی کند.

وی افزود: متأسفانه آسیب هایی وجود دارد و گاهی اقدامات عمدی انجام می شود که نشان دهنده عدم صداقت است. چرا که پس از سفر وزیر دفاع کشورمان به افغانستان به عنوان یک مقام عالی رتبه در ایران، در را برای او باز کردند تا به خدا زیری برود و این خلاف عرف دیپلماتیک است و ما آن را بی پاسخ نخواهیم گذاشت.

و این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در این زمینه رایزنی های متعددی با مقامات طالبان انجام داده ام که باید براساس قوانین اقدامات لازم را انجام دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی با اشاره به اینکه ادامه این روند مردم در حوزه کشاورزی و … را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد، خاطرنشان کرد: