عادل فردوسی پور: مهدی طارمی اجتناب کرده اند موفقیت راضی نیست/ واقعاً همراه خود استعداد پنالتی را می زند – پایگاه خبری مدارا


بر ایده تجربیات نابرابری، عادل فردوسی پور کدام ممکن است روزی در این سیستم ۹۰ اجتناب کرده اند پنالتی های طارمی صحبت می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد انتقاد برخی اجتناب کرده اند هواداران پرسپولیس قرار گرفته بود، حالا به توصیه اجتناب کرده اند انجام این مهاجم پرداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید: مهدی واقعا شرکت کننده خوبی است کدام ممکن است در اروپا مثل ایران پیشرفت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پیشرفت فوق العاده محسوس است. . از نظر من او یکی اجتناب کرده اند تاثیرگذارترین گیمرها پورتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیگ پرتغال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند موفقیت هایش راضی نیست کدام ممکن است خیلی حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است باعث حضورش در کارکنان های بهتر شود.

عادل یکپارچه داد: مهدی طارمی واقعا پنالتی می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی گلزن خوبی است. هت تریک در یک واحد لیگ خوشایند اتحادیه اروپا کار بزرگی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این شرکت کننده به همان اندازه جام جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شخصی جام جهانی به براق شدن شخصی یکپارچه دهد.

همچنان شایعاتی مبنی بر بازگشت عادل به جامعه سه شنیده تبدیل می شود، با این حال او حاضر به صحبت {در این} باره نشد.