طرفدار قالیباف به جریان از دوام – پایگاه خبری مدارا


قدس پاره تن اسلام است

رئیس مجلس شورای اسلامی همراه خود تاکید بر اینکه بعد اجتناب کرده اند لطف خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصرت الهی، خون شهدا ضامن پیروزی است، افزود: بحث فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس در ایران اسلامی اساس فوق العاده عمیقی دارد. ما شخصیت هایی مربوط به شهید مطهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون مبارزی را داشتیم کدام ممکن است در دوران استبداد رژیم منحوس پهلوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال های پیش اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی، همراه خود وجود ارزش های پرهزینه، اجتناب کرده اند فلسطین، قطعا ارزش آن را دارد های فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد همه مسلمین نسبت به قدس حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه سخنرانی کرده اند.

وی در یکپارچه اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) قدس را پاره تن اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل فلسطین را مشکل اول جهان اسلام می دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هوشمندی چنین زمانی را در ماه الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گران رمضان شناخته شده به عنوان روز قدس تصمیم گیری کردند به همان اندازه موضوع قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین بین همه مسلمانان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همه آزادیخواهان خشمگین نگه دارد.

رئیس قوه مقننه کشورمان همراه خود خاص اینکه جمهوری اسلامی ایران حمایت اجتناب کرده اند فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس را جزو میل های شخصی از آن آگاه است اظهار داشت: عرف های الهی در همه زمان ها ایمن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات شجاعانه سربازان از دوام کدام ممکن است اخیراً در تلاویو همراه خود رفتن اجتناب کرده اند چندین لایه امنیتی تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب حیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس رژیم صهیونیستی شد، حاکی اجتناب کرده اند نصرت الهی است.

امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان از دوام باید ارزش دوره ای سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی را بالا ببرند

وی همراه خود ردیابی به اقداماتی کدام ممکن است رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور جهانی {برای عادی} سازی روابط همراه خود این رژیم توسط برخی مقامات های قلمرو انجام می دهند اظهار داشت: امت اسلامی، گروه های از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان اسلام باید ارزش دوره ای سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی را بالا ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام گروه های فلسطینی قطعاً در موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی فوق العاده کارآمد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همراه خود تاکید بر اینکه در مشکل فلسطین، میل نخست ما جهاد، مجاهدت، از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی است، افزود: امتیازات حقوق بین الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی پس اجتناب کرده اند مجاهدت باید دنبال شود، چرا کدام ممکن است اگر همراه خود مجاهدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی نتوانیم در برابر این صهیونیست ها بایستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر مطلق شویم، در امتیازات حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی هم پیشرفت نخواهیم کرد.

خلیل الحیه:اجازه ندادیم کدام ممکن است نقشه رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی عملیاتی شود

خلیل الحیه عضو ارشد جنش از دوام اسلامی حماس نیز {در این} دیدار اظهار داشت: خدا را شاکریم کدام ممکن است امسال هم علی رغم امتحان شده های دشمن همراه خود بیداری ملت فلسطین در کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی سال ۱۹۴۸ ، اجازه ندادیم کدام ممکن است نقشه رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی عملیاتی شود.

وی افزود: آنها در امتحان شده هستند به همان اندازه  مسجد الاقصی را اجتناب کرده اند ساکنان بی نظیر تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغالگران صهیونیست را متنوع کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور شخصی را در مسجدالاقصی جسورانه کنند، با این حال نقشه آنها موقعیت بر آب شده است. همراه خود ملاحظه به همزمانی اعیاد مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یهودیان، رژیم صهیونیستی دنبال تحمیل وضعیت جدیدی {در این} مناسبات است، با این حال به کمک افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافعان حرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های از دوام، امتحان شده کردیم قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجدالاقصی شناخته شده به عنوان تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورمقاومت باقی نگه دارد.

وی همراه خود ردیابی به عملیاتی کدام ممکن است اخیراً انجام گرفته به همان اندازه پیام درستی به اشغالگران رسانده شود، افزود: همراه خود تحریک کردن عملیات جهادی گروه های از دوام، شاهد عقب نشینی اشغالگران بودیم، گرچه اجتناب کرده اند تحریک کردن سال میلادی جدید، ۴۰ شهروند فلسطینی به بیانیه سوگند خورده رسیده اند، با این حال عملیات گروه های از دوام در سرتاسر فلسطین افزایش پیدا کرده است. ما علاوه بر این خوب نیروی گروه یافته داریم کدام ممکن است دژی را در غزه تحمیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بار کنار هم قرار دادن مقابله همراه خود دشمن است.

خلیل الحیه همراه خود یادآوری عقب نشینی دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزلزل در تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب الله لبنان دوشادوش افراد فلسطین ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهای سنگینی را صنوبر کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در همه زمان ها قدردان این حمایت های افراد ایران هستیم.

عضو ارشد جنش از دوام اسلامی حماس همراه خود یادآوری رشادت های شهید بزرگوار سردار سلیمانی تصریح کرد: به دلیل این رشادت‌ها، شرایط گروه های از دوام بیشتر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به مقیاس کدام ممکن است رژیم اشغالگر قدس سعی در دوره ای سازی روابط دارد، افراد فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور از دوام محکم تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبستگی آنها اصولاً شده است.