طرفدار‌های کرونایی؛ هنگام استفاده اجتناب کرده اند وسایل حمل‌ونقل نهایی حتما اجتناب کرده اند ماسک بیشترین استفاده را ببرید


مترو تهران در شرایط قرمز کرونایی

تهران (پانا) – رعایت ایده ها بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزریق واکسن کرونا مهم‌ترین عناصر در پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری کرونا به شمار می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند در نتیجه برداشتن زنجیره سوئیچ ویروس کرونا شود.

طبق ادعا ستاد سراسری مدیریت بیماری کرونا سه مسئله رعایت شکاف‌گذاری اجتماعی، استفاده اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شست‌وشوی انگشت‌ها مهم‌ترین عناصر در برداشتن زنجیره کرونا به شمار می‌رود.

در ایام شیوع کرونا رعایت اشیا زیر الزامی است:

اجتناب کرده اند انگشت دادن همراه خود اشخاص حقیقی دارای علائم تنفسی .

اجتناب کرده اند قدم گذاشتن به مهمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دورهمی پرهیز کنید.

اجتناب کرده اند قدم گذاشتن به امکانات اوقات فراغت شلوغ پرهیز کنید.

در صورت بیانیه علایم به دکتر مراجعه کنید.

در شرایط شیوع کرونا اجتناب کرده اند تور پرهیز کنید.

در اماکن شلوغ اجتناب کرده اند ۲ ماسک بیشترین استفاده را ببرید.

در اتوبوس اجتناب کرده اند ۲ ماسک بیشترین استفاده را ببرید.

در امکانات درمانی شلوغ اجتناب کرده اند ۲ ماسک بیشترین استفاده را ببرید.

اجتناب کرده اند تصمیم نزدیک (کمتر از دو متر) همراه خود اشخاص حقیقی فرد مبتلا .

در مطب‌ پزشکان پزشکی شکاف‌گذاری اجتماعی را رعایت کنید.

پس اجتناب کرده اند عطسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفه حتما باید ماسک صورت تعویض شود.

در صورت از گرفتن علایم کرونا به دکتر مراجعه کنید.

در امکانات کسب شکاف ایمن را رعایت کنید.

اجتناب کرده اند مصرف کردن وعده های غذایی در جو‌های نهایی پرهیز کنید.

در ایام شیوع بیماری اجتناب کرده اند چرخ دنده غذایی به‌صورت انصافاً پخته بیشترین استفاده را ببرید.

اجتناب کرده اند استعمال دخانیات {به دلیل} تضعیف سیستم امنیت هیکل پرهیز کنید.

هنگام بازدید همراه خود وسایل حمل ونقل نهایی اجتناب کرده اند {افرادی که} سرفه هر دو عطسه می‌کنند شکاف بگیرید.

هنگام حضور در تاکسی اجتناب کرده اند ۲ ماسک بیشترین استفاده را ببرید.

هنگام حضور در شعب موسسه مالی اجتناب کرده اند ۲ ماسک بیشترین استفاده را ببرید.

هنگام حضور در مطب پزشکان پزشکی اجتناب کرده اند ۲ ماسک بیشترین استفاده را ببرید.

هنگام بیماری، اجتناب کرده اند حضور در اماکن نهایی .

هنگام حضور در مدرسه‌های آموزشی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنید.

شکاف اجتماعی را در امکانات میوه‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره‌بار رعایت کنید.

شکاف اجتماعی را در موسسه مالی‌ها رعایت کنید.

شکاف اجتماعی را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رعایت کنید.

اجتناب کرده اند تجربه شدن به آسانسورهای شلوغ پرهیز کنید.

اتاقک آسانسورها در ایام شیوع بیماری باید دارای جریان هوا پرانرژی باشد.

اجتناب کرده اند دستمال مشترک برای تازه کردن وسایل در جو کار استفاده نکنید.

در ایام شیوع بیماری اجتناب کرده اند خودکار، قلم، مـوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیبوردهای مشترک استفاده نشود.

اجتناب کرده اند تجربه شدن به قطارهای شلوغ مترو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتوبوس‌های شلوغ پرهیز کنید.

برای تصمیم همراه خود دستگیره‌های مترو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطارهای شهری اجتناب کرده اند دستمال کاغذی بیشترین استفاده را ببرید.

بسته به میزان تصمیم انگشت‌ها همراه خود سطوح آلوده باید اقدام به شست‌وشو شود.

هیچ گاه ماسک را زیر چانه هر دو گردن هر دو در اطراف بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مچ قرار ندهید.

ماسک پزشکی نباید خیس شود.

نظافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندزدایی سطوح مشترک در دفتر هر روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکرر انجام شود.

جریان هوا صحیح هوا در جو‌های بسته برای پیشگیری اجتناب کرده اند شیوع بیماری الزامی است.

اجتناب کرده اند حضور در مراسم عزاداری در فضای سرپوشیده پرهیز کنید.

در مراسم عزاداری شکاف اجتماعی را رعایت کنید.

شکاف اشخاص حقیقی در مراسم عزاداری باید حداقل ۲ متر باشد.

هنگام حضور در مراسم عزاداری اجتناب کرده اند ۲ ماسک بیشترین استفاده را ببرید.

هنگام گندزدایی سطوح اجتناب کرده اند دستکش بیشترین استفاده را ببرید.

سطوحی کدام ممکن است تصمیم زیادی دارند روزانه چندین نوبت ضدعفونی شوند.

سطوح پر تردد دفتر هر روز باید ضدعفونی شود.

اگر علایم دارید، در مراسم عزاداری نمایندگی نکنید.

اجتناب کرده اند انگشت زدن به چشمان، سوراخ بینی، هر دو دهان شخصی همراه خود انگشت‌های ناپاکی پرهیز کنید.

اجتناب اجتناب کرده اند حساس توجه‌ها، سوراخ بینی‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهان همراه خود دستان آلوده را به کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات‌آموزان بیاموزید.

اشخاص حقیقی در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند ماسک، وعده های غذایی مصرف کردن، اجابت مزاج، حساس دستگیره در، دکمه‌های عابر موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سطوح آلوده حتماً انگشت‌هایشان را به آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابون بشویند.

برای پیشگیری اجتناب کرده اند ابتلا به بیماری کرونا خوردن سبزیجات را {فراموش نکنید}.

در ایام شیوع بیماری اجتناب کرده اند کسب چرخ دنده غذایی روباز .

در ایام بیماری اجتناب کرده اند مصرف کردن چرخ دنده غذایی نیم‌پز .

در ایام شیوع بیماری اجتناب کرده اند تصمیم نزدیک همراه خود حیوانات .

در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد مراقبت اجتناب کرده اند فرد مبتلا تحت تأثیر کرونا دستان شخصی را بشویید.

در صورتی کدام ممکن است شخص در جو پر سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سطوح آلوده در تصمیم نیست شستشوی انگشت‌ها به مدت هر ۲ ساعت یکبار کفایت می‌تدریجی.

ضدعفونی (برای سطوح خشمگین) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندزدایی (برای سطوح غیر خشمگین) باید به صورت مرتب انجام شود.

برای ضدعفونی باید اجتناب کرده اند محلول‌های اساس الکل (۷۶ نسبت) را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای گندزدایی اجتناب کرده اند محول‌های اساس کلر استفاده شود.

اشخاص حقیقی برای گندزدایی سطوح می‌توانند اجتناب کرده اند محلول آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید کننده خانگی همراه خود رقت منصفانه (وایتکس) به ۵۰ (آب) استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند حدود ۳۰ ثانیه ویروس اجتناب کرده اند بین گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روی سطوح پاک می‌شود.

برای حساس دکمه‌های عابربانک اجتناب کرده اند انگشت استفاده نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خودکار هر دو مهم برای این منظور استفاده شود.

‌اگر آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صابون به راحتی در دسترس است نبود اجتناب کرده اند ژل ضدعفونی شامل ۶۰ نسبت الکل بیشترین استفاده را ببرید.

در ایام تابستان برای پیشگیری اجتناب کرده اند ابتلا به ویروس تغییرات کولر خودرو را در حالت ورود به هوای پوست قرار دهید.

برای گندزدایی اقلام خوراکی وسواس بیش اجتناب کرده اند حد نداشته باشید.

گندزدایی خودروهای نهایی در ایام شیوع کرونا الزامی است.

استفاده اجتناب کرده اند هواکش در سرویس‌های بهداشتی ادارات الزامی است.

اسکناس یکی اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است می‌تواند باعث سوئیچ ویروس کرونا شود. در شرایط اپیدمی کرونا بیشتر است افراد اجتناب کرده اند فرآیند‌های غیرمستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال سوئیچ وجه استفاده کنند.

در صورتی کدام ممکن است شخص ناگزیر به استفاده اجتناب کرده اند اسکناس است طرفدار می‌شود اجتناب کرده اند دستکش استفاده تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکناس‌ها را هم در یک واحد جو خوب و دنج همراه خود کشف نشده آفتاب مستقیم آفتاب قرار دهند. حدود ۳۰ دقیقه آفتاب مستقیم آفتاب می‌تواند ویروس را به همان اندازه حدود زیادی اجتناب کرده اند بین ببرد.

در صورتی کدام ممکن است شخص خواستن بلافاصله به اسکناس ندارد می‌تواند اسکناس‌ها را به مدت ۵ روز در اطراف اجتناب کرده اند دسترس نگه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود ضمانت استفاده کنند.

دستمال کاغذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسک‌های استفاده شده را در کیسه به صورت جداگانه قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید داخل سطل‌های زباله پدالی بیاندازید.

پس اجتناب کرده اند تزریق ۲ دُز واکسن همچنان باید اجتناب کرده اند ماسک استفاده شود. واکسن موجب کاهش از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر بیماری می‌شود.

نحوه دقیق شست‌وشوی انگشت‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند ماسک را به اطلاعات‌آموزان آموزش دهید.

ایده ها وسواسی را {به دلیل} تضعیف امنیت هیکل، اجتناب کرده اند شخصی در اطراف کنید.

در ایام شیوع بیماری، خوردن کافئین را کاهش دهید.

در فصل پاییز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایام شیوع کرونا، علایم را انتقادی بگیرید.

اطلاعات درمورد به کرونا را ساده اجتناب کرده اند دارایی ها مناسب دنبال کنید.

تجویز تقویت می کند‌های افزاینده سیستم امنیت ساده باید توسط دکتر صورت بگیرد.

در ایام حضوری شدن مدارس، استفاده اجتناب کرده اند هواکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز گذاشتن درها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره‌های گروه درس الزامی است.

برای افزایش حرکت هوا در مدرسه درس می‌توان اجتناب کرده اند پنکه هر دو پنکه سقفی استفاده کرد.

پیرمردها باید نحوه دقیق استفاده اجتناب کرده اند ماسک را به اطلاعات‌آموزان شخصی بیاموزند.

اطلاعات‌آموزان برای پیشگیری اجتناب کرده اند شیوع کرونا ساده اجتناب کرده اند وسایل خصوصی شخصی استفاده کنند.

اجتناب کرده اند هرگونه تجمع در محل‌های نهایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌ها اجتناب شود.

هنگام روشن بودن وسایل گرمایشی در مدارس، هر ساعت هوای گروه‌ها جریان هوا شود.

آرامش بین گروه‌های اطلاعات‌آموزان در حداقل زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان‌های مختلف بین گروه‌ها انجام شود.

رعایت شکاف ایمن هنگام حضور اطلاعات‌آموزان در مدارس الزامی است.

اطلاعات آموزان اجتناب کرده اند ماسک صحیح سن شخصی استفاده کنند.

اطلاعات‌آموزان در مدرسه درس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای بسته اجتناب کرده اند ماسک استفاده کنند.

برای پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری باید اجتناب کرده اند سرو غذای خوب و دنج در مدارس پرهیز شود.

ضدعفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندزدایی مکرر در محل تردد اطلاعات‌آموزان فراموش نشود.

بهتر از جریان هوا خالص در روزی کدام ممکن است پنجره‌ها در ۲ طرف باز باشند فراهم می‌شود.

ورزش ورزشی همراه خود رعایت شکاف‌گذاری در خارج از درب بلامانع است.

در روزهای مرطوب ماسک اضافه در کنار شخصی داشته باشید.

در ایام مرطوب برای پیشگیری اجتناب کرده اند جذب کردن ماسک اجتناب کرده اند چتر بیشترین استفاده را ببرید.

پس اجتناب کرده اند واکسینه شدن حتما باید اجتناب کرده اند ماسک استفاده شود.

واکسیناسیون امنیت قطعی تحمیل نمی‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل‌ها همچنان باید رعایت شود.

اشخاص حقیقی دارای علایم کرونا نباید در کنار سایر اشخاص حقیقی مفید در جو‌های بسته حاضر شوند.

برای پیشگیری اجتناب کرده اند ابتلا به اُمیکرون حتما اجتناب کرده اند ماسک بیشترین استفاده را ببرید.

برای پیشگیری اجتناب کرده اند ابتلا به اُمیکرون اجتناب کرده اند حضور در اماکن شلوغ پرهیز کنید.

اشخاص حقیقی دارای علائم حداقل ۵ روز {در خانه} بمانند.

سه ماه پس اجتناب کرده اند تزریق دُز دوم واکسن، برای تزریق دُز بازگشت به اقدام کنید.

هنگام قدم گذاشتن به بازدید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنید.

تزریق عضلانی واکسن کرونا برای اشخاص حقیقی روزه‌دار اشکالی ندارد.

خوردن بخشها کافی گروه سبزی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه‌ها در ایام روزه‌داری همراه خود تامین ویتامین‌ها ویژه به ویژه ویتامین C را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌ساز ویتامین A به آسانسور سیستم امنیت هیکل برای مقابله همراه خود بیماری کووید ١٩ کمک می‌کنند.