صولت مرتضوی: «بنزین» امسال گران نمی شود – پایگاه خبری مدآرا


گزارش کردن سایت خبری مدیریت شده; دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین نداشت. گفته می شود ممکن است در آینده دولت واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور در خصوص شایعه بنزین گفت: رئیس جمهور تحت هیچ شرایطی اجازه افزایش قیمت بنزین را نخواهد داد.

ثلاث مرتضوی گفت: رئیس من اصرار دارد تا پایان سال قیمت ها را افزایش ندهد.

مرتضوی افزود: رئیس جمهور همچنین تاکید دارد که قیمت سایر اقلام تا پایان سال افزایش نخواهد یافت.