صادق زیباکلام: مهسا امینی قربانی فقدان قانون است – پایگاه خبری مضارع


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; زیباکلام در متنی نوشت: «میرزا ملکم خان ناظم الدوله» زیباترین سخنان را درباره فاجعه صد سال پیش «مهسا امینی» گفت: «همه بدبختی‌های کشور از بی‌قانونی است». به راستی اگر قانون در کشور حاکم باشد، آیا ماشینی خشن به نام ارشاد می تواند وجود و حیات آن را اینگونه پر کند و هیچکس پاسخگو نباشد و دولت را نیش نزند؟