شرایط یمن برای پذیرش صلح – پایگاه خبری مدره


ابراهیم الدیلمی، فرستاده یمن در تهران، روز سه شنبه ۱۴ آوریل، پس اجتناب کرده اند دیدار همراه خود حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، به جامعه المسیره اظهار داشت کدام ممکن است همراه خود طرف ایرانی دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد دستاوردهای فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز منقل بس گفتگو کرد. مراجعه به همراه خود گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای متجاوز.

وی تاکید کرد: این سلاح خوب و دنج در صورتی کدام ممکن است نیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها طرف مقابل صادقانه باشد، ممکن است دروازه ای برای توقف مبارزه، پایان دادن لغو تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا اشغالگری باشد.

الدیلمی به سخنان سید حسن نصرالله را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع ایران در مذاکرات وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره همراه خود سعودی ها ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: موضوع یمن باید همراه خود طرف یمنی در صنعا مورد بازرسی قرار گیرد.

فرستاده یمن خاطرنشان کرد: اقدام فعلی عربستان برای تشکیل شورای ریاست جمهوری در یمن بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر تجاوز سعودی-آمریکایی است.

وی اظهار داشت: مذاکرات در وهله اول باید سعودی یمنی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن به سراغ توسعه سیاسی برای بازگشت یمن به حالت روال می رویم.

الدیلمی علاوه بر این خاطرنشان کرد: هر گونه بحثی با توجه به یمن با بیرون حضور صنعا برای ما بدون در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتایج آن اهمیتی نمی دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضع را اجتناب کرده اند مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در بغداد به عراقی ها رسانده ایم. “

به گزارش خبرگزاری دانشجویان یمن، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان همانطور که صحبت می کنیم در دیدار همراه خود فرستاده مقامات نجات سراسری یمن همراه خود ردیابی به از دوام افراد یمن به سمت حمله ها ائتلاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت آنها اجتناب کرده اند وضعیت بحرانی یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم معامله با تعمیر محاصره یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب منقل بس ابدی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم گفتگوی یمنی برای ایجاد آینده آن تاکید کرد.

وزیر امور خارجه افزود: افراد یمن همراه خود روحیه از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آینده شخصی را رقم می زنند.

ابراهیم الدیلمی فرستاده مقامات نجات سراسری در ایران نیز اجتناب کرده اند مواضع جمهوری اسلامی ایران، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد در حمایت اجتناب کرده اند یمن احترام کرد.

وی {در این} دیدار به وزیر امور خارجه کشورمان در جریان عملیات اطفاء کوتاه مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال تحولات قرار گرفت.