شرایط جدیدعربستان برای مراسم حج ۱۴۰۱


عربستان درباره حج تصمیم نهایی را گرفت

تهران (پانا) – معاون امور حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت همراه خود ردیابی به شرایط اندیشه در مورد شده اجتناب کرده اند سوی وزارت حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره عربستان مبنی برعدم پذیرش اشخاص حقیقی بالای ۶۵ سال در حج ۱۴۰۱، توضیحاتی را در خصوص انواع حجاج، گذشته تاریخی تحریک کردن اعزام‌های حج، جزییات واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید…حاضر کرد.

به گزارش روابط کلی گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت؛ اکبر رضایی اجتناب کرده اند تحریک کردن گزارش شناسایی حجاج حج ۱۴۰۱ به عربستان اجتناب کرده اند ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه جاری اجتناب کرده اند طریق سامانه «رزرو» حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت به آدرسhttps://reserve.haj.ir خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به شرایط گفتن شده اجتناب کرده اند سوی وزارت حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره عربستان به نامزدها بالای ۶۵ سال روادید حاضر نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دسته اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی در صورت‌عدم اکتسابی وجوه واریزی، در انتخاب تشرف برای حج بلند مدت خواهند بود؛ اجتناب کرده اند این اعضای خانواده تقاضا می‌شود حالت حال را محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم شدن ندهند به همان اندازه در حج بلند مدت اجتناب کرده اند حق انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیاز تثبیت نرخ پول خارجی برخوردار شوند.

وی افزود: حدود ۲۲ هزار نفر اجتناب کرده اند گزارش شناسایی شدگان حج سال ۹۹ بالای ۶۵ سال می‌باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشخاص حقیقی همراه خود ملاحظه به شرایط اعلامی در سال بعد در انتخاب تشرف به حج هستند.

رضایی تاکید کرد: در حج تمتع امسال حدود ۳۷ هزار نفر اجتناب کرده اند حجاج کشورمان اجتناب کرده اند بین افرادی که در کاروان‌های حج ۹۹ گزارش شناسایی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} لغو حج سودآور به تشرف نشدند انواع می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاز اعزام هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید نسبت به پایان دادن شناسایی‌نویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کاروان شخصی در گذشته تاریخی اشاره کردن شده اقدام کنند.

معاون امور حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت اظهار داشت: قابلیت اندیشه در مورد شده برای حجاج ایرانی به میزان ۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۵ نفر است کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند این سهمیه را نیروهای اجرایی ستادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاروانی، پزشکان پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره تشکیل می‌دهند.

وی تاکید کرد: همراه خود ملاحظه به گفتن شرایط اجتناب کرده اند سوی وزارت حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره عربستان، در حج تمتع سالجاری روادید حج صرفا برای متولدین ۱۰ تیرماه ۱۳۳۶ به بعد صادر خواهد بود.

رضایی در خصوص تولید دیگری شرایط اعلامی اجتناب کرده اند سوی عربستان دلیل داد: تمامی زائران مجاز اعزام باید واکسن مناسب را اکتسابی کرده باشند کدام ممکن است اجتناب کرده اند بین واکسن‌های مورد تایید وزارت بهداشت عربستان واکسن آسترازنکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینوفارم در سبد واکسیناسیون در ملت می‌باشد کدام ممکن است نامزدها باید نسبت به پایان دادن واکسیناسیون شخصی اجتناب کرده اند بین یکی اجتناب کرده اند این ۲ واکسن اقدام کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجتناب کرده اند تولید دیگری شرایط اینجا است کدام ممکن است ۷۲ ساعت در گذشته اجتناب کرده اند اعزام به حج نگاهی به pcr عقب کشیدن را در یکی اجتناب کرده اند آزمایشگاههای مورد تایید انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک مورد نیاز را در زمان تشرف در اختیار داشته باشند.

معاون امور حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت علاوه بر این همراه خود ردیابی به اینکه گذشته تاریخی گزارش شناسایی اولین اشخاص حقیقی ملاک انواع آنان برای تشرف می‌باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مرحله گزارش نامی‌های به همان اندازه گذشته تاریخی ۱۳۸۶/۰۳/۲۲ مجاز به گزارش شناسایی می‌باشند گفتن کرد سامانه رزرو به همان اندازه پایان دادن قابلیت کاروانها باز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت‌عدم پایان دادن قابلیت کاروانها انتخاب‌های بعد اجتناب کرده اند خردادماه ۱۳۸۶ گفتن خواهد بود.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند رایزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتبات همراه خود وزارت حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره عربستان مبنی بر افزایش سهمیه برای تشرف حجاج ایرانی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} خصوص همراه خود وزارت حج مکاتبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزان ۵ هزار نفر در خواست شده است کدام ممکن است در صورت گفتن قابلیت جدید مراتب اطلاع‌رسانی برای توسل به زایرین صورت خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه انتخاب فراخوان خواهند شد.

وی همراه خود خاص اینکه برای اعزام خدمه‌های کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی برای عقد قرارداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام اقدامات مورد نیاز پیگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر پاسخ وزارت حج عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور روادید آنان هستیم، تصریح کرد: خدمه‌های اجرایی جهت انعقاد قراردادهای مورد نیاز در خصوص اسکان، بار، شرکت ها مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره همراه خود طرف‌های قرارداد عازم خواهند شد.

معاون امور حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره گروه حج وزیارت علاوه بر این خاطرنشان کرد: رایزنی‌های مورد نیاز در خصوص انجام واکسیناسیون زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز انجام نگاهی به پی سی آر در امکانات مورد تأیید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور مقوا واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه برگزاری دوره ها آموزشی همراه خود وزارت بهداشت توافق مورد نیاز صورت گرفته است.

وی همراه خود ردیابی به توافق‌های {انجام شده} همراه خود گروه هواپیمایی کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواپیمایی جمهوریاسلامی گذشته تاریخی تحریک کردن اعزام زائرین را، ۱۵ ذیقعده برابر همراه خود ۲۴ خردادماه گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} گذشته تاریخی عملیات حج تمتع ۱۴۰۱ تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ ذیحجه مصادف همراه خود ۷ مرداد ماه به نوک می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همراه خود همکاری کلیه بخشهای اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگاههای وابسته عملیات حج مطابق این سیستم ترتیب شده اجرایی شود.