سید محمدصدر: احمدی نژاد فقط برای نامه نگاری به محسنی اژه ای به شورا می آید – پایگاه خبری مدارا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; آقای محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حدس و گمان در مورد عدم نمایش محمود احمدی نژاد و در جلسه آتی شورا گفت: نمی دانم در دوره بعدی خواهد بود یا خیر و در دوره حاضر در جلسات مجمع و بیشتر در زمانی که به مجلس می آید چندان فعال نیست. در مجمع به آقای اعی رئیس قوه قضائیه می رود (به خاطر همان مشکلاتی که همکاران قدیمی خود داشت) و نامه می نویسد وگرنه در هیئت مدیره چندان فعال نیست.