سیاست خارجی فعال تهران را به مرکز سیاسی منطقه تبدیل کرده است


پنجشنبه ۳ سپتامبر ۱۴۰۱-۱۳: ۱۰

علی بهادری جهرمی

تهران (پانا) – سخنگوی دولت در گزارشی از عملکرد یکساله دولت سیزدهم خطاب به مردم گفت: ورود ده ها هیات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به ایران نتایج بسیاری داشت و آغاز عضویت سازمان همکاری شانگهای و کشورهای بریکس پلاس بخشی از این دستاوردها است.

علی بهادری جهرمی در صفحه توئیتر خود نوشت: سیاست خارجی فعال مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی، تهران را به مرکز سیاسی منطقه تبدیل کرده است.

ورود ده ها هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ایران پیامدهای بسیاری داشت. آغاز عضویت در سازمان همکاری شانگهای و کشورهای بریکس پلاس برای اولین بار بخشی از این دستاوردهاست.