سفیر روسیه در ایران: غربی ها می خواهند همجنس گرایی و چیزهای کثیف را به ایران بیاورند اما ما مخالفیم – پایگاه خبری مدرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدآرا; در بخشی از این مصاحبه آمده است:

اما شرایط دوستی و رفاقت با ایران نیز باید رعایت شود. مانند پایگاه شکاری «همدان» که به نوعی برای استفاده از هواپیماهای نظامی در اختیار روسیه قرار گرفت. من می خواهم بگویم که ایران و روسیه از نظر اقتصادی، نظامی و تجاری نقطه مشترکی دارند، اما این نظر برای عموم مردم ناراحت کننده است و این تصور وجود دارد که روسیه به وعده هایی که به ایران داده عمل نمی کند. این موضوع در بحث مذاکره مطرح شد. بسیاری گفتند روسیه مانع از دستیابی ایران به توافق در وین می شود.

این یک دروغ است؛ زیرا ما همیشه در کنار ایران بوده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که اگر ایران و آمریکا به نوعی به توافق برسند، از آنها حمایت خواهیم کرد. متأسفانه سخنانی که شنیده می شود ادعاهای مضحک غربی هاست که برخی از ایرانیان نیز آن را تکرار می کنند. بنابراین، من به عنوان سفیر صریحاً اطمینان می دهم که شما به هیچ وجه به سخنان آنها اعتماد نکنید. هر توافقی بین ایران و آمریکا به اتحادیه اروپا کمک می کند، ما صددرصد از آن حمایت می کنیم.

ثانیاً یادتان باشد وقتی آمریکا به طور غیرقانونی از برجام خارج شد، ما آن را محکوم کردیم و گفتیم غیرقانونی است، اما دوستان اروپایی شما چه کردند؟ فقط پشیمان شدند. دولت های غربی فقط قصد دارند ارزش های مضحک خود مانند همجنس گرایی و دیگر چیزهای بسیار کثیف را به ایران بیاورند، اما ما با آنها مخالفیم. در ساختارهای بین المللی، ما و ایران در زمینه حقوق بشر و سایر مسائل از یکدیگر حمایت می کنیم. چون الان هر دو در یک گودال هستیم.