سخنان خاموش خاتمی کسب اطلاعات در مورد اختلاف نظامی جمهوری اسلامی همراه خود نظامی های تولید دیگری ملت ها – موقعیت یابی مدارا نیوز


به گزارش مدارا، سید احمد خاتمی امام جمعه غیر دائمی تهران در ترکیبی دانشجویان، مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید دانشکده پدافند اثیری خاتم الانبیاء نظامی جمهوری اسلامی ایران همراه خود ردیابی به اینکه نظامی در لحظه در درجه جمهوری اسلامی ایران: ملت ما به‌ویژه نظامی سرافراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم همراه خود محافظت باورها، قطعا ارزش آن را دارد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان‌های اسلام در مقابل همراه خود سایر نظامی‌های جهان اجتناب کرده اند جایگاه ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید والایی برخوردار است.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی نظامی، وی همراه خود خاص اینکه دانشجویان دانشکده های ارتش امیدهای بلند مدت نظام اسلامی هستند، اظهار داشت: بچه ها پرتلاش، اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتلاش این سرزمین همراه خود تقدیم کوچکترین آسیبی به این نظام مقدس نمی گذارند. انتخاب همراه خود شریعت اسلامی است.» قطعا ارزش آن را دارد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های اسلامی جابجا شدن

امام جمعه غیر دائمی تهران همراه خود خاص اینکه نظامی در لحظه دقیقا شبیه به ارتشی است کدام ممکن است امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت (مدظله العالی) اجتناب کرده اند ایشان درخواست شده است اند کدام ممکن است سلسله ای اصیل بدانند، تصریح کرد: علم، بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به آن است. نظامی برتر برتر اجتناب کرده اند نظامی اول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است اینها در نظامی مردم ما انتخاب دارند، او به هیچ وجه مغرضانه، لغزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی دقت نخواهد بود.

خاتمی همراه خود خاص اینکه نیروهای مسلح ما همواره در خدمت افراد شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت پیشگام کشورمان هستند، تصریح کرد: هر حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده نظامی مایه خوشحال از اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین است. نیروهای مسلح همراه خود انتخاب دادن به قطعا ارزش آن را دارد ها، اعتقادات، ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت خاطر ساکنان، شهدای بزرگواری چون صیاد شیرازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاهدوز وین را تقدیم این نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن کردند.

وی خاطرنشان کرد: گام های استوار سربازان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت روزافزون در جهان ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیحاتی همواره موجی اجتناب کرده اند رعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس را بر بالا دشمنان این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان تحمیل کرده است. جمهوری ایران مایه خوشحال از گروه اسلامی است.