ساخت ۱۰۰۰۰ مگاوات نشاط هسته ای به همان اندازه سال ۱۴۲۰


معاون گروه نشاط اتمی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود پانا اظهار داشت:

جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ – ۹:۱۰

سازمان ایران عطامی ایران

تهران (پانا) – جمهوری اسلامی ایران یکی اجتناب کرده اند ۳۱ ملت دارای راکتور هسته ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده سند راهبردی رشد صنعت هسته ای، بر ایده سند راهبردی، در سال ۱۴۲۰ دارای ۱۰ هزار مگاوات قابلیت جدید هسته ای {خواهد بود}. برای رشد صنعت هسته ای گروه نشاط اتمی

پژمان شیرمردی معاون رشد کاربرد تشعشعات گروه نشاط اتمی در تشریح فینال عوامل مثبت در بخش فناوری هسته ای به پانا دلیل داد: امسال ۹ دستاورد در بخش های مختلف صنعت هسته ای بدیهی شد.در پزشکی هسته ای ما سه رادیودارو داشتیم کدام ممکن است رادیوداروهای جدید هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را {در این} زمینه مازاد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمینه تجزیه و تحلیل تومورهای سرطانی عملاً می توانیم طیف وسیعی اجتناب کرده اند آنها را محافظت دهیم.» به معنای واقعی کلمه هستند فضای جدیدی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند فناوری های جدید است. برای صنعت هسته ای.”

مهم‌ترین دستاورد، تدوین سند راهبردی صنعت هسته‌ای ملت در افق ۱۴۲۰ بود کدام ممکن است برای اولین بار به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه راه صنعت هسته‌ای ملت در یک واحد این سیستم ۲۰ ساله ترسیم شد. ما باید برسیم.”

معاون گروه نشاط اتمی اظهار داشت: به همان اندازه سال ۱۴۲۰ ۱۰ هزار مگاوات قابلیت جدید هسته ای داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبد نشاط ملت باید جایگاه قابل قبولی در بخش نشاط هسته ای داشته باشد. در جاری حاضر ۴۴۰ رآکتور هسته ای روی زمین موجود است، فرانسه بیشترین سهم نشاط هسته ای را روی زمین دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۷۵ نسبت انرژی الکتریکی فرانسه توسط نیروگاه های هسته ای تامین تبدیل می شود.

وی افزود: بلافاصله در جمهوری اسلامی جزو ۳۱ ملت دارای راکتور هسته ای هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق سندی کدام ممکن است فاش شد امیدواریم در افق ۱۴۲۰ ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه هسته ای جدید داشته باشیم.

شیرمردی اظهار داشت: برای مونتاژ ۲ نیروگاه در بوشهر ۲ قرارداد همراه خود روسیه داریم کدام ممکن است هر کدام به قابلیت هزار مگاوات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف اصلی گروه نشاط اتمی این قرارداد اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع شده است.

وی اظهار داشت: امسال دستاوردهای عکس هم داشتیم، اجتناب کرده اند جمله اختراع سه داروی رادیواکتیو کدام ممکن است برای تجزیه و تحلیل طیف وسیعی اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها ها استفاده تبدیل می شود. امیدواریم مبتلایان اجتناب کرده اند این قابلیت جدید استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خروج فارکس اجتناب کرده اند ملت جلوگیری کنند. وی یکپارچه داد: در زمینه پلاسمای خنک به ۲ دستاورد رسیده ایم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها در پزشکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای معامله با بیشتر سرطان ها کاربرد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین دستاورد در زمینه پلاسمای خنک تصفیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی برخی اجتناب کرده اند غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغزها شبیه پسته است. “