زیباکلام: آقای علی کریمی به وعده و شعائر دینی اعتراضی نداشت – پایگاه خبری مدارا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; زیباکلام در توییتی نوشت: آقای علی کریمی با وعده و مراسم مذهبی مخالفتی نداشت و سوال ایشان همان سوالی است که سه سال پیش از آقای محسن هاشمی مطرح کردم. آیا مردم متقاعد شده اند که عوارضی که برای خدمات شهری به شهرداری می دهند در صورت عدم رضایت باید صرف تبلیغات عقیدتی شود، این هزینه ها از نظر قانونی چقدر است؟