زمان برگزاری کنکور ارشد ۱۴۰۱ اصلاح نمی‌تنبل


سرپرست معاونت امور آزمون‌های گروه سنجش آموزش ملت:

سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۰۹:۰۳

برگزاری کنکور کارشناسی ارشد1400

تهران (پانا) – سرپرست معاونت امور آزمون‌های گروه سنجش آموزش ملت همراه خود تأکید بر برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ در موعد مقرر، اظهار داشت داوطلبان این آزمون کدام ممکن است گذشته تاریخی فارغ‌التحصیلی شخصی را در زمان پرونده‌عنوان از گذشته تاریخی ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ به بعد درج کرده‌اند، می‌توانند بخش امتحانی شخصی را به شهر محل تحصیل اصلاح دهند.

حسن مروتی همراه خود دقیق اینکه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ در گذشته تاریخی‌های مقرر در روزهای چهارشنبه، ۵‌شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه ۲۸، ۲۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ اردیبهشت ماه با بیرون تعویق برگزار می‌شود، اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اینکه بخش اصلی فرایند اجرایی برگزاری آزمون همچون طراحی سؤالات، چاپ دفترچه سؤالات آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخنامه‌ها به نوک رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح قرنطینه در جاری انجام است لذا امکان تعویق آزمون کارشناسی ارشد {وجود ندارد}.

وی افزود: در ۲ سال قبلی، زمان‌بندی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد {به دلیل} شیوع ویروس کرونا اصلاح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تعویق آزمون‌های درگاه، دانشکده‌ها همراه خود مشکلات زیادی در این سیستم‌ریزی پرونده عنوان دانشجویان مواجه شدند. بر این ایده، همراه خود ملاحظه به مصوبات ستاد سراسری کشتی همراه خود کرونا مبنی بر بازگشایی دانشکده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس ضرورتی {برای تغییر} زمان‌بندی آزمون‌های سال جاری همراه با کارشناسی ارشد {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری دیر یا زود آزمون‌ها باعث گفتن نتایج بسته شدن در شهریورماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز سال تحصیلی جدید از مهر ماه می‌شود.

شکاف اجتماعی در برگزاری آزمون کارشناسی ارشد تا حد زیادی از مصوبات ستاد سراسری کشتی همراه خود کرونا

سرپرست معاونت امور آزمون‌های گروه سنجش آموزش ملت دانستن درباره رعایت شکاف اجتماعی در کنکور کارشناسی ارشد، اظهار داشت: داوطلبان اصلاً درگیر این موضوع نباشند چرا کدام ممکن است محافظت سلامت داوطلبان گران قیمت در انتخاب است، گروه سنجش تابع مصوبات ستاد سراسری کشتی همراه خود کرونا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده مصوبه این ستاد، شکاف اجتماعی در کنکور کارشناسی ارشد خوب متر گفتن شده است با این حال گروه سنجش آموزش ملت در گذشته از بدست آمده مصوبه ستاد سراسری مقابله همراه خود کرونا، شکاف اجتماعی آزمون یادشده را خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم متر این سیستم‌ریزی کرده بود کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به کمتر بودن انواع داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در مقابل همراه خود آزمون سراسری، رعایت شکاف خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم متر در بخش‌های امتحانی اجرا می‌شود.

مروتی همراه خود تأکید بر اینکه همراه خود ملاحظه به حضوری شدن گروه‌های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا‌های واصله از داوطلبان به این گروه مبنی بر اصلاح بخش آزمون کارشناسی ارشد از شهرستان محل اقامت به شهرستان محل تحصیل، اظهار داشت: برای مساعدت به این گروه از داوطلبان تمهیداتی اندیشیده شده، به همان اندازه در صورتی کدام ممکن است محل تحصیل آنها همراه خود محل اقامتشان مشخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش امتحانی شخصی را همراه خود ملاحظه به محل اقامت تصمیم گیری کردند، بتوانند در صورت تمایل نسبت به اصلاح بخش امتحانی شخصی به شهر محل تحصیل از گذشته تاریخی ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ به سامانه کامل آزمون مذکور در درگاه {اطلاع رسانی} این گروه به نشانی www.sanjesh.org مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام کنند.

به گزارش روابط کلی گروه سنجش آموزش ملت، سرپرست معاونت امور آزمون‌های گروه سنجش آموزش ملت خاطرنشان کرد: این امکان ساده برای افرادی تحمیل شده کدام ممکن است گذشته تاریخی فارغ‌التحصیلی شخصی را در زمان پرونده‌عنوان از گذشته تاریخی ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ به بعد درج کردند. به عبارتی تولید دیگری، این اشخاص حقیقی ادامه دارد دانشمند بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور به مراجعه به مدرسه محل تحصیل هستند. ضمناً داوطلبانی کدام ممکن است {برای تغییر} شهرستان محل برگزاری آزمون اقدام کنند، اجازه حضور در مونتاژ آزمون بخش شهرستان زودتر را ندارند.