ریحان پارسا دومین فیلم خود را جلوی دوربین برد – پایگاه خبری مدرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدآرا; «زمان ماهی» که در استانبول جلوی دوربین می‌رود، فیلمی ستایشی برای یک بازیگر است که بر اساس زندگی شخصی و اتفاقات واقعی ساخته شده است.
ریحانه پارسا در کنار فعالیت های بازیگری در ایران، از سال ۱۳۹۶ شروع به ساخت فیلم کرد و فیلم کوتاه «شب» را در کارنامه خود ارائه کرد.