روی خوش مجمع پیش آگهی مصلحت نظام به واردات خودرو – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، اعضای مجمع پیش آگهی مصلحت نظام به دقیق بازخورد موافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگری شخصی در خصوص ساختار ساماندهی صنعت خودرو پرداختند.

 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در موافقت همراه خود تذکر مجلس همراه خود قیود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی اظهار کرد: هیات برتر نظارت، مصوبه مجلس را دیگری پوشش‌های عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد مقاومتی دانسته است. در این زمان خودروسازان مشکلاتی دارند کدام ممکن است ۹ همراه خود مجوز واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ همراه خود مخالفت همراه خود واردات، این مشکلات برطرف نخواهد شد. خودرو در این زمان پرهزینه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه مدیریت این ۲ تاسیسات تولیدی خودروسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی meting out خودرو نیز اشکالاتی دارد.

 

وی همراه خود ردیابی به مونتاژ مهر سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده وزیر صنعت در خصوص افزایش ساخت خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله آن، شکسته نشده داد: ۹ تنها بعد اجتناب کرده اند تحویل داد شش ماه قیمت زیرین نیامده اما علاوه بر این ساخت هم افزایش نیافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به سال ۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال در گذشته‌تر آن کاهش داشته است.

 

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شخصاً این کدام ممکن است بر ایده ماده ۴ به هر شخص خاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی اجازه واردات داده شود این مفسده را به در کنار ممکن است داشته باشد کدام ممکن است فردا حتی این ۲ خودروساز هم می‌توانند در قامت شخص خاص حقوقی برای پرکردن خلاء ساخت شخصی اقدام به واردات کنند کدام ممکن است این موضوع همراه خود روح حمایت اجتناب کرده اند ساخت خانه منافات دارد.

 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز {در این} مونتاژ همراه خود ردیابی به خرابی ها حکمرانی در نظام قدرت، پول، پوشش‌های پولی، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در سبک، فرآیند‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌ها به توضیحات تصویب ساختار ساماندهی صنعت خودرو در مجلس تیز کردن.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ترکیبی‌بندی بازخورد حاضر‌شده، مجموع بازخورد را فوق العاده مفید توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مخالفان این ساختار صرفاً به مساله ورود خودروهای باشکوه تاکید نکرده‌اند اما علاوه بر این معتقدند میزان فارکس ملت منع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در خوردن آن میل‌ها لحاظ شود. برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند مخالفان نیز دشواری رانت را مطرح کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز حمایت اجتناب کرده اند ساخت خودروی خانه. همه این موضوعات به طور برداشتن اجتناب کرده اند اهمیت بالایی برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توان اجتناب کرده اند جدا آن به‌سادگی تحویل داد؛ خصوصاً دشواری حمایت اجتناب کرده اند ساخت خانه کدام ممکن است در هر صورت باید به گونه‌ای حرکت شود کدام ممکن است همچنان ساخت خانه مورد حمایت قرار گیرد.

 

آیت‌الله آملی لاریجانی شکسته نشده داد: با این حال در برابر این باید به این نکته حقوقی هم ملاحظه کنیم کدام ممکن است ما ۴۰ سال است مقوله خودروسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید خواستن مردمان به کسب خودرو را عمدتاً معطوف به ۲ خودروساز خانه کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ سال است برای افراد به یک معنا محدودیت تحمیل کرده‌ایم کدام ممکن است این موضوع باعث می‌شود حقوق مردمان ضایع شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تامین نیازهای مبرم شخصی همراه خود اشکال مواجه شوند.

 

رئیس مجمع پیش آگهی مصلحت نظام در شکسته نشده این پرس و جو را مطرح کرد کدام ممکن است خواه یا نه مردمان در این زمان اجتناب کرده اند محصولات ۲ خودروساز خانه راضی‌اند؟ خواه یا نه همراه خود قیمت‌های امروزی خودروهای خانه به شرط آن کدام ممکن است تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردمان نمی‌توانند اجتناب کرده اند خودروی بهتری استفاده کنند؟ {در این} صورت خواه یا نه این ظلم به مردمان نیست؟ این کدام ممکن است ما مردمان را مجبور کنیم کدام ممکن است ساده محصولات کم‌استاندارد این ۲ خودروساز را خریداری کنند مسئله رقبا است؟ به آموزش داده شده است متخصصان می‌توان همراه خود قیمتی حدود ۵ به همان اندازه هفت هزار دلار خودروهای مالی بروز وارد کرد.

 

آیت‌الله آملی لاریجانی همراه خود دقیق این کدام ممکن است بر حسب گزارش دارایی ها مطلع، خواستن در این زمان ملت حدود ۷۰۰ هزار خودرو بیش اجتناب کرده اند ساخت خودروسازان خانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است هفت میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند، تصریح کرد: معتقدم همراه خود این اعتقاد، واردات خودرو آن هم همراه خود شرایطی کدام ممکن است در مصوبه مجلس آمده است هر دو حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت اجتناب کرده اند ساخت خانه ضربه نخواهد زد.

 

رئیس مجمع پیش آگهی مصلحت نظام ذکر شد: این ترکیبی‌بندی سخنان مخالفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می‌رسد می‌توان آنها را به نحوی ترکیبی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل سریع روشن کدام ممکن است همراه خود افزودن قیودی بر تذکر مجلس، مجموع بازخورد مخالفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقان تهیه کنید شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن همراه خود دستور واردات موافقت کرده با این حال برای خروج اجتناب کرده اند بن‌بست‌ها قیود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شروطی فکر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش آگهی آن هم در مقام اجرا به مقامات سپرده شود. به این انجمن مقامات در کنترل پیش آگهی میل‌ها برای اختصاص فارکس احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا کدام ممکن است تذکر مقامات بر این باشد کدام ممکن است فارکس نیمایی به واردات دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها حیاتی اختصاص پیدا تنبل، فارکس صرف این واردات شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر میل‌ها عوض شد همراه خود تحفظ شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیود ذکرشده خودرو وارد کنند.

 

پس اجتناب کرده اند سخنان رئیس مجمع پیش آگهی مصلحت نظام، در خصوص ارجاع این سریع به کمیسیون مشترک، برای اطمینان از تا حد زیادی آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط مورد بحث، رای گیری به حرکت به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رای تقریباً همه اعضای مجمع پیش آگهی مصلحت نظام، سریع به کمیسیون ارجاع شد.