روزنامه جمهوری اسلامی: فکر نکنید گلایه ها تمام شده است – پایگاه خبری مدیریت شده


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; جمعه اسلامی نوشت: نکته مهمی که مسئولان در جریان حوادث اخیر باید به آن توجه عمیق داشته باشند این است که این حوادث نشان داد که مردم مطالباتی مرتبط با عملکرد کارگزاران نظام و نظام دارند. به خصوص در مسائل اقتصادی و معیشتی و حقوق شهروندی.

تبعیض و رعایت نکردن حرف با عمل، اعتماد مردم را از مسئولان سلب کرد. با فروکش شدن تظاهرات و شورش ها، مسئولان نباید باور کنند که گلایه ها به پایان رسیده و دیگر خبری نیست.

وضعیت کنونی مانند آتشی است که زیر خاکستر دوباره با جرقه کوچک دیگری شعله ور می شود. بنابراین باید هر چه زودتر عوامل نارضایتی از بین برود و اگر این اتفاق بیفتد مردم همیشه مثل گذشته پشتیبان نظام خواهند بود.