روزنامه الهمشری: از جمله نقاط ضعف دولت ریاست جمهوری، چیدمان مدیران است – سایت مدآرا نیوز


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; روزنامه الهمشهری نوشت: اما یکی از ضعف های سیزدهم دولت چیدمان مدیران است که البته باید اصلاح شود. در واقع باید تلاش کرد تا تمامی نخبگان و متخصصان در حوزه های مختلف به کار گرفته شوند تا در تدوین و اجرای سیاست ها هیچ گونه جانبداری دیده نشود. زیرا در نهایت این فرآیندی است که می تواند سیاست ها را نامطلوب یا بی طرف جلوه دهد.

در واقع، دولت باید بتواند مدیریت تنوع را در بستر تحول و نوآوری ایجاد کند. البته این مدیریت تنوع به نفع دولت است. زیرا منجر به تقویت عمل گرایی می شود. ترویج عمل گرایی در عرصه های مختلف مانند توزیع و بازتوزیع درآمد و رفاه، توسعه فکری و ارتباط شفاف بین مردم و دولت.