روزنامه الجمعه الاسلامیه: آیا حقوق رئیس جمهور و معاونانش با حقوق کارمندانی که می گویند افزایش حقوق بازنشستگان باید یکسان باشد، یکی است؟ پایگاه خبری مدیریت شده


گزارش کردن پایگاه خبری مدآرا; روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود نوشت: برخی آقایان همان طور که در موضوع حقوق بازنشستگان در تامین اجتماعی شعار دادند و گفتند عدالت و مساوات را با هم اشتباه می گیرند.

به عنوان مثال، سخنگوی دولت می گوید: «دستمزد عادلانه به کارمندان، کارگران و بازنشستگان یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم است.» اما باید پرسید وقتی با مجلس بازی می کنید عدالت از نظر شما چه معنایی دارد. نافرمانی کنند و بگویند مجلس لایحه دولت در مورد عدالت حقوقی به نفع دهک های پایین جامعه را قبول نکرد. عدالت فراگیر نمی توان آن را به نفع کسی تعریف کرد.

اتفاقاً ما در مورد عدالت صحبت می کنیم. عدالت هرگز به معنای برابری نیست. در عوض باید مزایا و اولویت ها را در نظر گرفت. عدالت آن است که هر موجودی به اندازه حق و استعداد و استحقاق خود سهمی دریافت کند. آنچه ما دقیقاً می خواهیم این است که بر اساس پرداخت بیمه و سود ایجاد شده، مستمری بگیریم.

چنانچه دولت محترم «برابری» را عدالت بداند، حقوق رئیس جمهور، معاون اول و رئیس مجلس را معادل حقوق یک کارمند عادی تعیین و فیش را منتشر می کند. وقتی «برابری» را برای خود عدالت نمی‌دانند و نمی‌دانند، چگونه می‌توانند برای دیگرانی که می‌خواهند مبلغ آن‌ها را از جیبشان بیرون بیاورند، ادعای عدالت کنند؟ ما این رفتار را خلاف عدالت می دانیم. به همت برخی نمایندگان مجلس و کمیسیون تطبیق امروز غفلت امروز رئیس مجلس را فراموش نمی کنیم و به نگرانی تبلیغاتی وی درباره یخچال بازنشستگان در ستاد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۵ نیز اشاره می کنیم.