رئیس مجلس عراق به تهران به اینجا رسید – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، «الحلبوسی» در جریان این بازدید منصفانه روزه همراه خود روسای‌جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس، وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر شورای برتر ایمنی سراسری دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌وگو می‌تنبل.

این بازدید بنا به دعوت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.

محل کار رسانه‌ای حلبوسی پیش اجتناب کرده اند این در ادعا‌ای گفتن کرد: رئیس پارلمان در حال حاضر به در کنار هیئت پارلمانی به تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران بازدید می‌تنبل.

به گزارش بغداد الیوم، {در این} ادعا آمده است: بازدید حلبوسی در {پاسخ به} دعوت رئیس مجلس ایران است. حلبوسی همراه خود ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند مسئولان جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو می‌تنبل.

منصفانه رسانه عراقی دیروز سه شنبه به نقل اجتناب کرده اند منصفانه تأمین مطلع گزارش داده بود کدام ممکن است محمد الحلبوسی، در حال حاضر چهارشنبه در رأس هیئتی پارلمانی به تهران بازدید می‌تنبل.