رئیس فراکسیون مستقلین مناطق دانستن درباره ساختار «شفافیت» دلیل داد


چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۶:۲۶

غلامرضا نوری

تهران (پانا) – رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی نوشت: ساختار شفافیت وارد مرحله سازنده جدیدی تبدیل می شود کدام ممکن است همراه خود تنظیم عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف می توان اجتناب کرده اند آن حفاظت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتیجه جذاب منتهی می تواند.

غلامرضا نوری غزلجا مشاور افراد بوستان آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس فراکسیون مستقلین در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: سازنده، قابل حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتیجه جذاب خواهد رسید.