دکتر انوشه متخصص تغذیه برای جلوگیری از عدم تحمل لاکتوز چه باید بکند؟


اکثر مردم شیر کافی که یکی از غنی ترین منابع کلسیم است دریافت نمی کنند. متأسفانه برخی از افرادی که می خواهند شیر مصرف کنند نمی توانند به این دلیل که نمی توانند قند شیر را به تنهایی هضم کنند. بنابراین ، آنها عدم تحمل لاکتوز را دارند. بدن آنها به اندازه کافی لاکتاز تولید نمی کند ، آنزیمی که برای هضم قند شیر مورد استفاده قرار می گیرد. این آنزیم در هنگام تولد بسیار فعال است و با افزایش سن کاهش می یابد. کاهش مصرف شیر پس از دوران کودکی باعث کاهش تولید لاکتاز می شود. بنابراین ، استفاده مداوم از شیر از بدو تولد و ادامه آن در دوره های بعدی زندگی می تواند از عدم تحمل لاکتوز جلوگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید