دولت برای حل معضل بیکاری جوانان گام های عملی بردارد – پایگاه خبری مدآرا


آقای کریم حسینی با اشاره به عملکرد دولت در بحث اشتغال زایی ظرف یک سال از تشکیل دولت سیزدهم گفت: خواسته اصلی نمایندگان مجلس و مردم از دولت همواره بحث اشتغال زایی و ایجاد اشتغال بوده است. حل مشکل بیکاری جوانان

وی با اشاره به اینکه بحث اشتغال چالش اصلی و یکی از معضلات جدی کشور است، افزود: دولت باید در جهت رفع مشکلات بیکاری جوانان، ایجاد فرصت های شغلی و ایجاد فرصت های جدید برای آنان گام های اساسی و عملی بردارد. اشتغال بنابراین شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور هستیم.

نایب رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی گفت: متأسفانه در بازه زمانی سالی که از دولت سیزدهم گذشت، شاهد عملکرد مناسبی در بحث اشتغال زایی از سوی دولت نبودیم و به نوعی اعداد و ارقام آنچه در بحث اشتغال زایی مد نظر بود محقق نشد».

حسینی بیان کرد: در شرایط فعلی دولت در بحث اشتغال زایی به اهداف مورد نظر نرسیده است و به نوعی باید گفت که دولت به وعده های خود در بحث اشتغال زایی عمل نکرده است.

وی افزود: فعال سازی هر چه سریعتر پروژه های نیمه تمام در حوزه های صنعت، کشاورزی و سایر بخش ها می تواند یکی از راهکارهای جدی دولت برای ایجاد فرصت شغلی برای جوانان و کاهش نرخ بیکاری باشد و در این راستا جدیت اقدامات عملی باید برداشته شود.

نماینده مردم اهواز در شورای اسلامی گفت: دولت باید فرصت های شغلی جدیدی را برای جوانان در کشور ایجاد کند چرا که در شرایط اقتصادی کنونی دغدغه اصلی خانواده های ایرانی بحث اشتغال جوانان و چاره جویی است. ایجاد فرصت های شغلی و راه حلی برای این چالش اساسی باید ارائه شود.»

منبع: ایسنا