دستاوردهای دفاعی و امنیتی برای پیوستن به شانگهای چیست؟


دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱-۱۴:۵۴

سازمان همکاری شانگهای

تهران (پانا) – عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای (SCO) یک رویداد مهم بین المللی و یکی از مهمترین دستاوردهای این سازمان برای کشور است.