در راه بهشت ​​از مرز تا نجف


بسیاری از مداحان حسینی در مراسم اربعین امسال همه را شگفت زده کردند. پس از دو سال محدودیت به دلیل ویروس کرونا، امسال جوانان، زن و مرد، کودک و نوجوان یک دل و یک صدا گرد هم آمدند.