داماد حسن روحانی: رئیس جمهور به روحانی دفتر نداد، رهبری دستور دادند دفتری برای رئیس جمهور سابق اختصاص دهند/ این ساختمان نزدیک منزل آقای روحانی است – پایگاه خبری مدارا


کامبیز مهدی زاده برادر همسر حسن روحانی در گفتگو با خبرنگار اخبار مدرا وی با اشاره به موضوع اختصاص دفتری به رئیس دولت های ۱۱ و ۱۲ گفت: روحانی پس از پایان دوره مسئولیت خود جلسات و جلساتی را با اعضای دولت خود در داخل کشور برگزار می کرد و بر اساس آنچه بود. در عرف و قاعده آمده است، باید به او منصبی اختصاص داده شود و آنچه را که به او ندادند، دادند.

وی افزود: واگذاری مناصب به رؤسا کاملاً مرسوم است و امری است که با برخی افراد متفاوت است به طوری که در برخی موارد چنین است. ایجاد دفتر خلع ید شده در اختیار رؤسای جمهور سابق قرار خواهد داد

مهدی زاده ادامه داد: در خصوص آقای روحانی. دولت سیزدهم و شخص آقای رئیسی چنین کاری نکردند که در نهایت با حکم رهبر معظم انقلاب و پیروان از سوی دولت به عنوان دفتری نزدیک منزل آقای روحانی منصوب شد. از دفتر فرماندهی