خوندوزی: اقتصاد کشور وارد فصل خلاصی از بودجه نفتی شده است – پایگاه خبری مدرس


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; در این سال ها دولت ها تلاش کردند اقتصاد ایران را از وابستگی به نفت رها کنند و بودجه کشور را بر اساس نفت ساماندهی نکنند. حالا وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم مدعی شده که این اتفاق در این دولت می افتد.

وزیر اقتصاد در نشست مشترک با اعضای کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس، اظهارات مهمی را درباره بودجه بیان کرد که در ادامه می خوانید.

* با اعداد و ارقام و مستندات مشخص می شود که سازمان امور مالیاتی بنا به درخواست مجلس نمایندگان به معنای واقعی کلمه در مسیر اصلاح نظام مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی قدم برمی دارد.

* اقتصاد کشور با رویکردی هوشمندانه و منصفانه وارد فصل جدیدی از دوران مالیات و رهایی از بودجه ریزی نفتی شده است.

*خوشبختانه وقتی عملکرد سال اول دولت سیزدهم را با سال قبل و حتی سه یا چهار سال قبل از آن مقایسه می کنیم، در حوزه تامین درآمد بودجه از محل مالیات بر اساس انصاف و هوشمندی خیلی سریع ظاهر می شود. در ما حرکت می کنیم.

* متأسفانه فرهنگ مزمن دیرینه ای در کشور وجود داشته که در آن برخی از فعالان اقتصادی سعی در فرار از پرداخت مالیات داشته اند.