خواه یا نه آژانس اطلاعاتی با اشاره به دوربین های مداربسته نطنز حاضر خواهد کرد؟ مکان خبری مدارا


به گزارش مدارا، در پی تخلیه گزارش بلافاصله مدیرکل آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی دانستن درباره اجرای برجام، محمدرضا غیبی رئیس تصویر دائم جمهوری اسلامی ایران در گروه های در سراسر جهان در وین ادعا کرد. : اجرای این سیستم بر ایده تصمیم شماره ۲۲۳۱ شورای ایمنی انجام تبدیل می شود کدام ممکن است اعضای این گروه را در جریان فینال تحولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دانش فنی جدید درمورد به ورزش های هسته ای ایران مکان ها.

مشاور ارشد ما افزود: چون آن است قبلاً گزارش شده بود، ایران در ۱۳ فروردین به آژانس اطلاع داد کدام ممکن است تمامی ماشین‌های ساخت سانتریفیوژ در کرج را به نطنز منتقل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به روز بازرسان آژانس تایید کردند کدام ممکن است همه تجهیزات‌ها در آنجا نیستند.

جیبی ردیابی کرد کدام ممکن است این آژانس در ۱۲ آوریل نصب دوربین های مداربسته شخصی را در نطنز به نوک رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به روز پلمب این ماشین ها برداشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آژانس اطلاع گرفت کدام ممکن است این تجهیزات ها در ساخت لوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلنگر گریز اجتناب کرده اند وسط استفاده تبدیل می شود. تیغه ها . ایران علاوه بر این در ۱۳ آوریل به آژانس اطلاع داد کدام ممکن است خودروهای فعلی در مکان جدید در شبیه به روز پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی شدند.

وی افزود: آژانس به دانش حافظه دوربین های نصب شده ورود ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است ایران به اجرای برجام بازگردد، دانش مربوطه در اختیار آژانس قرار نمی گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزد ایران ذخیره تبدیل می شود.