خطرات به دهان برداشتن اشیا توسط کودکان


ی

تهران (پانا) – به دهان برداشتن اشیا توسط کودکان اجتناب کرده اند ۶ ماهگی آغاز می‌شود کدام ممکن است توضیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوارضی را به در کنار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرمردها باید {برای حفظ} بهزیستی فرزند شخصی اجتناب کرده اند این رفتار خطرناک جلوگیری کنند.

به گزارش نمناک، هدف به دهان برداشتن اشیا توسط کودکان چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چطور میتوان آن را متوقف کرد؟جیب ها پدر را پیدا نمی کنید؟ در گذشته اجتناب کرده اند ترس ببینید کدام ممکن است خواه یا نه کودکتان آن را لیس زده است هر دو خیر.کلیپس موی مورد کنجکاوی مامان کجاست؟ به بیشتر احتمال دارد در جایی در نزدیکی کودک آغشته به بزاق دهانش شده است.

این اتفاق اجتناب کرده اند شش ماهگی آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی پیرمردها شکایت دارند کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است کودکشان هر چیزی را در دهان شخصی می گذارد ، بیاید {در این} بخش اجتناب کرده اند اطلاعات مراقبت اجتناب کرده اند کودک بفهمیم کدام ممکن است چرا نوزادان این کار را انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چطور می توان این رفتار آسیب رسان را متوقف کرد.

هدف به دهان برداشتن اشیا توسط کودکان

چرا نوزادان هر وسیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیئی را در دهان شخصی می گذارند؟

انگشتان کودک نوپا خواهید کرد باقی مانده است مفید نیستند با این حال دستانش هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام ممکن است نوزادان می توانند به وسیله ها بازو یابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ها را بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می توانند آن ها را به هم نزدیک کنند – با این حال آنها واقعاً {نمی توانند} اجتناب کرده اند انگشتان بازو شخصی برای مکان یابی اشیاء استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری ، آن ها اجتناب کرده اند دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان به سادگی استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل برای راضی کردن کنجکاوی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع اشیاء توسط دست ، به جای آن انگشتان اجتناب کرده اند زبان استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کدام ممکن است زبان آنها اجتناب کرده اند تذکر اعصاب بیشمار فوق العاده ظریف است به همین دلیل ، توصیه چیزی در موجود در دهان آسان ترین راه برای نوزادان است کدام ممکن است می توانند احساس هر چیزی را “بافت” کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ساده منصفانه الگوی رفتاری است کدام ممکن است همه نوزادان اجتناب کرده اند آن حرکت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها امکان می دهد به همان اندازه چیزهایی را کدام ممکن است در اطرافشان هستند اختراع کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشناسند.

دلیل برای به دهان برداشتن اشیا توسط کودک

سن به دهان برداشتن اشیا

کودکان همراه خود حضور در سن سه به همان اندازه ۴ ماهگی برای مکان یابی تمام چیزهای پیرامون شخصی اجتناب کرده اند انگشتان گرفته به همان اندازه اشیاء یادآور مو، آلودگی، مداد شمعی، اسباب تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را به دهان شخصی وارد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این کار شخصی به همان اندازه ۲ سالگی یکپارچه می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اسبابک ها این کار حتی به همان اندازه بعد اجتناب کرده اند دوسالگی هم اندازه می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار به یک معنا بخشی اجتناب کرده اند سطح عطف انبساط آنها در نظر گرفته می آید. در اکثر اسبابک ها این رفتار شخصی به شخصی اجتناب کرده اند بین {می رود} با این حال برخی کودک ها در کل دوران انبساط به این کار یکپارچه می دهند.

مشکلات به دهان برداشتن اشیا

به دهان برداشتن وسایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا، معمولا سبب بلعیدن آن شیء نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی کودکان ، چیزهایی یادآور آلودگی، گِل، گچ، زغال، رنگ، صابون، لیوان، مو، یخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را کدام ممکن است قابل مصرف کردن نیستند‌، به دهان می برند. این اختلال هرزه خواری عنوان دارد. با این حال میزان امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت {در این} رفتار واقعا چقدر است؟

خطرات توصیه اجسام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا در دهان چیست؟

قابل دستیابی است به دهان برداشتن چیزی در نتیجه خفگی، سرفه، مشکلات تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بیهوشی کودک نوپا شود. بیشتر اوقات اشیا در یک واحد سوم بخش بالایی مری گیر می کنند. علاوه بر این این خطر دهانه شدن شکم، عفونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی از دست دادن زندگی {به دلیل} بلعیدن باتری هر دو چیزهای نوک تیز هم در کودکان موجود است.

قابل دستیابی است کدام ممکن است آن ها خفه شوند:

این یکی اجتناب کرده اند بهترین خطرات برای نوزادانی است کدام ممکن است همه عامل را در دهان شخصی میگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بدنی کدام ممکن است کودک در دهانش مکان ها بع قدری نوزاد باشد کدام ممکن است در دهانش جا بشود ، احتمال آن موجود است کدام ممکن است او به طور تصادفی آن را بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دشواری خطر خفگی را به همان اندازه حد زیادی افزایش می دهد از راه تنفسی کودک خواهید کرد باقی مانده است فوق العاده نوزاد است.

خفگی اجتناب کرده اند مشکلات به دهان برداشتن اشیا توسط کودکان

پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک‌های اولین برای کودکانی کدام ممکن است قابل دستیابی است مسموم شوند:

همه اسبابک ها فعلی در خانه شخصی شما اجتناب کرده اند لحاظ بهزیستی، صحیح کودک نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقعیت تا حد زیادی اسبابک ها برای نوزادان بی خطر نیست.

تصور کنید کودک در جاری لیس زدن باتری ! هر دو منصفانه دارو! هر دو صابون شستشو! هر دو رژ لب است !!!

فراهم می کند تفریحی قابل دستیابی است در کل تفریحی گروهی آلوده شوند:

مکیدن منصفانه موشک هر دو توپ به طور برداشتن کودک خواهید کرد را فرد مبتلا نخواهد کرد با این حال همراه خود این جاری هنگام تفریحی های گروهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگامی کدام ممکن است کودک خواهید کرد چیزی را کدام ممکن است کودک عکس (کدام ممکن است مریض است) مکیده است را بمکد ، احتمال شیوع عفونت ها فوق العاده بیش از حد است.

کودکتان همچنان به توصیه اجسام در دهانش یکپارچه می دهد؟

چون آن است قبلاً نیز گفتیم ، نوزادان این کار را عمدتاً به این هدف انجام می دهند کدام ممکن است مهارتشان باقی مانده است کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ها {نمی توانند} آزادانه انگشتان شخصی را حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی را حساس کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بالاتر شدن ، در استفاده اجتناب کرده اند انگشتان بازو باهوش تر می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر احتمالاً می رود کدام ممکن است چیزی را در دهانشان بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً کودک ها به همان اندازه ۲ سالگی به این هدف می رسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است سه ساله می شوند ، این کار را متوقف می کنند پس هم اکنون باید ضمانت حاصل کنید کدام ممکن است قلمرو تفریحی کودک خواهید کرد اجتناب کرده اند اشیائی کدام ممکن است می توانند منصفانه خطر بدون شک را تحمیل کنند ایمن است.

به دهان برداشتن اشیا در کودکان را چگونه تعمیر کنیم؟

راه رفع چیست ؟ برای جلوگیری اجتناب کرده اند توصیه اشیا در دهان کودک ها چه کنیم؟

چیزهایی را کدام ممکن است نیازی ندارید کودک به دهان ببرد اجتناب کرده اند او در اطراف کنید:

یکی اجتناب کرده اند راه هایی کدام ممکن است می توانید ضمانت حاصل کنید کدام ممکن است همه عامل را در دهان شخصی قرار نمی دهد ، ضمانت حاصل کردن اجتناب کرده اند اینجا است کدام ممکن است آنها به هیچ عامل ورود ندارند! مواردی را کدام ممکن است سمی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر خفگی دارند را اجتناب کرده اند کودک شخصی در اطراف حفظ کنید کدام ممکن است {در این} باره ساده پاکسازی {اتاق خواب} کافی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خاطر داشته باشید کودک خواهید کرد ممکن است بخزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد علاوه بر این باید به همه اشخاص حقیقی خانه ، به طور قابل توجهی سایر کودک ها اطلاع دهید به همان اندازه مشخص شوند کدام ممکن است وسایل آسیب رسان را روی پایین نمی گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان جایگزین عاملِ امنی را برای جویدن به آنها بدهید.

اسباب تفریحی های زیادی یادآور دندانی دسترس در بازار موجود است کدام ممکن است خوردنش برای کودک تان بی خطر است با این حال مبلغ به سختی برای آن ها صرف کنید (از قابل دستیابی است کودکتان اجتناب کرده اند شبیه به اسباب تفریحی هم تخلیه شود) ، ساده آن ها را در رنگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب های مختلفی تهیه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل را در احاطه کودک تان قرار دهید.اشیاء ریز، دریافت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک تیز هر دو آنهایی کدام ممکن است چرخ دنده خطرسازی در ساختشان به کار گذشت را به هیچ وجه در قلمرو ای کدام ممکن است ورود به آن است برای کودکتان قابل دستیابی است، قرار ندهید.

خیلی مراقبشان باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها توجه بر ندارید:

توصیه می کنیم به همان اندازه روزی کدام ممکن است نوزادان به مقیاس کافی باهوش شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات لیسیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلع چیزهای تصادفی را درک کنند ، به خاطر داشته باشید کدام ممکن است آنها کاشف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتکر هستند حتی وقتی در نظر گرفته شده می کنید همه ی عامل های آسیب رسان را اجتناب کرده اند دسترس خارج کرده اید ، قابل دستیابی است آن ها باقی مانده است هم چیزی را پیدا کنند به همان اندازه همراه خود آن خفه شوند! به همین دلیل ، در همه زمان ها ضمانت حاصل کنید کدام ممکن است خصوصی موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند کودک تان مراقبت تدریجی.

برخورد دقیق همراه خود به دهان برداشتن اشیا توسط کودک

همراه خود عصبانیت وسایل را اجتناب کرده اند کودک نوپا نگیرید

اگر اجتناب کرده اند این رفتار فرزندتان ناراحت هستید هیچگاه او را سرزنش نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای آن به سرعت تکل وسایل اجتناب کرده اند بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهان کودک ، وسایل را {به آرامی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تفریحی های خوشایند اجتناب کرده اند او بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را اجتناب کرده اند وضعیت آسیب رسان پوست بیاورید. دقت کنید کدام ممکن است هیچ گاه حساسیت زیادی نسبت به این رفتار آرم دهید از اینگونه کودک برای انتقام تکل اجتناب کرده اند خواهید کرد، به این کار متوسل تبدیل می شود

خارش لثه، مسئله مهم به دهان برداشتن وسایل در کودک نوپا

متعدد اجتناب کرده اند کودکان به دلیل برای خارش لثه، همه وسایل را به دهان شخصی وارد می کنند . پس برای تسکین خارش لثه {در این} ماه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه زمان پوست برخورد همه دندان های کودک، اجتناب کرده اند ژل های اطمینان بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسباب تفریحی های مخصوص کمک بگیرید. برای برطرف کردن خواستن کودک به سوخت زدن وسایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروبردنشان در دهان ، اسباب تفریحی های بی خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تازه یادآور کتاب های پارچه ای به راحتی در دسترس است فرزندتان قرار دهید.

استرسش را کم کنید

کودک متعدد اجتناب کرده اند وسایل را برای محبوبیت جهان پیرامونش به دهان شخصی وارد می تدریجی پس برای اینکه کودکتان وسایل را به دهان نبرد به مقیاس کافی به او ملاحظه کنید به همان اندازه دچار استرس نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیا را جای امنی تعیین مقدار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای محبوبیت جهان بیش اجتناب کرده اند مقیاس اجتناب کرده اند این مد محبوبیت استفاده نکند. یادتان نرود کدام ممکن است شاید کودکان جستجو در جلب ملاحظه این کار را انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا روی جاده قرمزهایتان بگذارند به همان اندازه اجتناب کرده اند خواهید کرد ملاحظه کافی اکتسابی نمایند.