خبرگزاری مدارا اگر همه سران آمریکا کشته شوند، دیه حاج قاسم مسترد نمی شود.


فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران اظهار داشت: خون حاج قاسم آنقدر بیش از حد است کدام ممکن است اگر همه فرماندهان آمریکایی کشته شوند، انتقام خون حاج قاسم برنمی گردد، پس باید انتقام خون حج را بگیریم. قاسم اجتناب کرده اند راه های تولید دیگری.»

  • رهایی: ۲۴ آوریل ۱۴۰۱ – ۲:۰۹ بعد اجتناب کرده اند ظهر
  • کد خبر: ۱۸۷۴۶۲