خبرگزاری فارس: محصی امینی از بیماری صرع و دیابت رنج می برد و آن ها چطور؟ او همچنین در ۵ سالگی تومور مغزی داشت / ایست قلبی کرد – پایگاه خبری مدآرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; و خبرگزاری فارس از یک منبع آگاه نوشت: «مهسا امینی پس از ایست قلبی در حالت اورژانسی به بیمارستان منتقل شد و پس از دو ساعت احیا، دو بار دیگر دچار ایست قلبی شد و دوباره زنده شد. “

به گزارش این خبرگزاری، «علائم هیدروسفالی (عوارض قبلی) در توموگرافی کامپیوتری مغز گزارش شد و در سن ۵ سالگی برای تومورهای مغزی تحت عمل جراحی قرار گرفت و از بیماری صرع و دیابت نوع یک رنج می برد.

فارس نوشت: فرد مذکور بعدازظهر جمعه مجدداً دچار سکته قلبی شد و سرانجام پس از ۴۵ دقیقه CPR بر اثر ایست قلبی ریوی جان باخت.