حمله پرخطر مشاور قالیباف به جعفرزاده ایمن آبادی – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، سیدمحمود رضوی، مشاور قالیباف در توییتر نوشت:‌

 

ادعای کذب رسانه‌ی سعودی اندازه جدیدی اجتناب کرده اند تعهد امنیتی سیاسی را رونمائی کرد!هدایت میکنم این رسانه کذاب حتما اسناد قابل حفاظت شخصی را به آقای جعفرزاده ایمن‌آبادی برساند به همان اندازه شاید ایشان در سالن دادگاه برای کذبیات شخصی دفاعی داشته باشند.