حمله علی فروغی ۱۱ سال پیش به سفارت انگلیس / عکس – پایگاه خبری مدیریت شده


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; روز سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۰، دانشجویان دانشگاه های تهران سفارت انگلیس در تهران را اشغال کردند. اقدامی که ایران را مجبور به عذرخواهی و پرداخت غرامت ۲۷ میلیارد تومانی کرد، قطع روابط دیپلماتیک تهران و لندن و حمله به سفارت انگلیس با واکنش های داخلی متعددی همراه شد.

مقام معظم رهبری در این باره گفتند: در ماجرای اشغال آن سفارت شیطان آخر، احساسات جوانان درست بود، اما ورود آنها (به سفارت) صحیح نبود. من با انجمن های دانشجویی موافقم، اما با افراط گرایی در این انجمن ها مخالفم». حالا عکس علی فروغی را در این ماجرا ببینید.

برگرفته از صفحه اینستاگرام امیر نریمانی.

عکس علی فروغی در حمله به سفارت انگلیس