حضور وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در مراسم راهپیمایی روز قدس


جمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۱:۱۸

ن

تهران (پانا) – وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش صبح همانطور که صحبت می کنیم جمعه ۹ اردیبهشت در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران نمایندگی کرد.

یوسف نوری وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، صبح همانطور که صحبت می کنیم جمعه اجتناب کرده اند اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تهران در میدان فلسطین به خیل عظیم نمایندگی‌کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار افراد روزه دار تهران ضمن گفتن انزجار اجتناب کرده اند رژیم غاصب صهیونیستی، به حمایت اجتناب کرده اند افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان فلسطین تیز کردن.

در محیط این مراسم، حجت‌اله الماسی مدیرکل محل کار وزارتی، علیرضا کریمیان مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش شهر تهران، مصطفی بابایی رئیس وسط {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط نهایی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی مناهی معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش وسط اطلاع‌رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط نهایی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش وزیر را همراهی کردند.