حسینی کیا: فضای مجلس برای تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی کاملا مناسب است – پایگاه خبری مدرس


وی با اشاره به اینکه هدف مجلس کمک به کارآمدی دولت است، افزود: در شرایطی که کشور نیازمند کار جهادی دولت و نظارت جدی مجلس نمایندگان و جلب رضایت و رضایت مردم است. به نظر من اگر لایحه ای ارائه شود که وزارت بازرگانی به نمایندگی از دولت شورای اسلامی رای می دهد، بتوانید کاری برای آنها انجام دهید.

یکی از اعضای سازمان صنایع و معادن شورای اسلامی در مورد مغایرت این لایحه با اسناد مبدأ گفت: این طرح در دولت قبل مطرح بود و من یکی از مخالفان آن بودم. دلیلش هم این است که همه دولت های دنیا به دنبال کوچک سازی هستند که در این صورت نمی توانیم به دنبال سازمان های بزرگ باشیم.

نماینده مردم کرمانشاه در شورای اسلامی با اشاره به اینکه به نظر من فضای مجلس برای تصویب لایحه قانون تشکیل وزارت بازرگانی مناسب است، گفت: البته این قانون مطلقا مخالف است. برنامه ششم توسعه کشور و شورای نگهبان می تواند آن را رد کند. زیرا در سند بالادستی تاکید شده بود که دولت باید ۱۵ درصد کاهش دهد. در حالی که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به معنای توسعه دولت است.

حسینی کیا با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با این قانون در دوره قبل گفت: شورای نگهبان در دوره قبل این قانون را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد چرا که بار مالی بر دوش دولت است. به هر حال باید منتظر ماند و دید مجمع عمومی شورای اسلامی مددکاری به چه سمت و سویی خواهد رفت.