جیب دادگاه منع تعقیب «دهباشی» را نقض کرد – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، قوه قضائیه گفتن کرد در خصوص قرار منع تعقیب صادره پیرامون اتهامات انتسابی به «حسین دهباشی» در پرونده شکایت شاکی اجتناب کرده اند جانب بیت امام (ره)، این قرار توسط جیب دادگاه کیفری ۲ تهران نقض را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده همراه خود صدور قرار جلب دادرسی جهت انجام پاره‌ای تحقیقات به دادسرای تهران اعاده شده ‌است.