جلیل محبی: ابراهیم رئیسی توان اداره یک ساختمان ۵طبقه را هم ندارد و چند بچه برای او تصمیم می‌گیرند! – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا،جلیل محبی نوشته است:

یک روز به یکی از مسؤولین سابق رجانیوز گفتیم چرا فلان حرف را زدید خودتان که میدانستید دروغ است. فرمود باید حزب اللهی ها را تحریک کرد والا پای کار نمی آیند

این جوان هم از همان ها دروغ‌گویی را یاد گرفته.و الا پرسیدن این که بنده در مدت مأموریت از مرکز پژوهش‌ها به ریاست جمهوری، ‌باتوافق مرکز و نهاد از مرکز حقوق گرفتم نه نهادکاری ندارد. بندگان خدا اول گفتند به محبی پست ندادند ناراحت است. بعد دیدند مهمترین پست معاونت حقوقی رابنده داشتم گفتند محبی رابیرون کردند. بعد متوجه شدند وقتی دیدم اوضاع شیرتوشیر دولت جای کارکردن نیست وهرچه معاون محترم حقوقی واسطه فرستاد.‌برنگشتم می‌گویند حقوق نهاد کم بوده! نه پسرجان!

دلایلش رو به مرور برای مردم می‌گویم تا مردم بفهمند این آقای رئیس جمهور توان اداره یک ساختمان ۵ طبقه را هم ندارد و چهارتا بچه برای او تصمیم می‌گیرند.

عزت زیاد