جعفرزاده: درست است که اصولگرایان شاکی هستند اما باید زیر پای رهبری بنشینند – پایگاه خبری مدرس


گزارش کردن پایگاه خبری مدآرا; غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره میزان رضایت اصولگرایان از عملکرد دولت آقای ابراهیم رئیسی گفت: فرصت بسیار طلایی در اختیار آقای رئیسی قرار گرفته است. تشکیل وزارت بازرگانی، حذف ۴ صفر از پول ملی، فروش نفت به مردم در بورس و لغو ارز ترجیحی از جمله برنامه های دولت روحانی بود که با مخالفت در مجلس مواجه شد. مجلس دهم.

وی با بیان اینکه همه برنامه های روحانی از بایگانی خارج می شود تا در دولت آقای رئیسی اجرا شود، افزود: شورای نگهبان تأسیس وزارت بازرگانی در مجلس دهم را خلاف شرع تشخیص داد اما اکنون اعلام می کند. پیشاپیش می توان وزارت بازرگانی ایجاد کرد.به نظر من این دولت فرصت طلایی برای خدمت به مردم دارد. همه مسائل اساسی که گروگان گرفته شده بود تا دولت روحانی نتواند کار کند و به همین دلیل کشور تعطیل شد، امروز در حال نهایی شدن است.

این فعال سیاسی معتدل گفت: کسانی که در آن روزها مانع اجرای برنامه های اساسی می شدند، واقعا امروز چه پاسخی دارند که ۳ تا ۴ سال کشور را پشت سر گذاشتند؟ امیدواریم دولت سیزدهم از فرصت طلایی پیش آمده استفاده کند. برای رسیدن به این هدف، آقای رئیسی هم باید از ماجرای جایزه دادن بیرون بیاید تا از همه پتانسیل های کشور استفاده کند، نه اینکه بگوییم نخست وزیر روحانی بوده یا نخست وزیر احمدی نژاد، نباید باشد. مسئول بودن.

وی با بیان اینکه نتیجه ای که از روی کارآمدن دولت سیزدهم انتظار می رفت و وعده های داده شده محقق نشد، ادامه داد: نبود تنش بین نهادهای ریاست جمهوری از امتیازات این دولت است. در زمان روحانی همه امور دولتی تعطیل شد که ظلم به مردم بود. البته قبول دارم که اگرچه امروز تنش بین دستگاه های حاکمیتی کاهش یافته است، اما برنامه ها به اشتباه اجرا می شود.

این تحلیلگر در خصوص مسائل سیاسی یادآور شد: در حال حاضر اصولگرایان ممکن است غر بزنند یا غر بزنند اما چاره ای جز آقای رئیسی ندارند چرا که آقای جلیلی نمی تواند این اجماع را در جریان اصولگرایی ایجاد کند بنابراین اصولگرایان باید زیر پا بنشینند. آقای رئیسی. .