تکلیف باغدار بودن یا نبودن در تعدادی از پرونده های پلاک ثبتی مشخص شده است


هفتاد و نجمین جلسه شورای ماه تهران

تهران (پانا) – اعضای شورا ۲۲ پرونده از پرونده پلاک ثبتی را در خصوص باغ بودن یا نبودن آنها تعیین تکلیف کردند.

در هشتاد و یکمین جلسه هیات مدیره، چندین پرونده هیات ثبت باغ توسط اعضا بررسی شد و اولین پرونده هیات ثبت، ملکی بود که قبلا در دادگاه بررسی شده بود و به عنوان باغ رای نیاورده بود، بلکه مجددا به دادگاه ارسال شد.
الشربانی در این خصوص توضیح داد: این پرونده شامل دو قطعه زمین است که یکی از آنها به عنوان باغ در شورای پنجم به رای گذاشته شد، اما اگر بخواهیم قطعه کوچکتر و بررسی نشده را بررسی کنیم، کمیته آن را باغ می داند. اما اگر دوباره دور هم جمع شویم، باغ نخواهد بود.

چمران همچنین خاطرنشان کرد: طبق قانون، این دو سلطنت از هم جدا هستند و باید جداگانه در مورد آنها رأی گیری شود. شرایط زمین کوچکتر در حال حاضر یک باغ است.

الشربانی از اللویحه الاکبر گفت: حد آن ۷۳ درخت است که ۶۶ درخت آن است. تخته کوچکتر دارای حداکثر ۴۹ درخت و شامل ۴۹ درخت است. سند هر دو پلاک یک قطعه زمین با ساختمان می باشد. سطح اشغال فعلی پانل بزرگتر ۴۲۰ متر است و پانل کوچکتر سطح اشغال ندارد.

در نهایت یک قطعه زمین کوچک رای گیری و با اکثریت ۱۳ رای باغ اعلام شد و مورد دوم ملکی به مساحت ۱۲۳۷ متر مربع واقع در خیابان ازگل بوده و اکثر درختان دارای ۲۳۷ درخت در سال ۹۵ بوده اند. فقط ۴۹ درخت ثبت شد و یک قطعه زمین زیر کشت آنها را مستند کرد و عکس های هوایی تعداد زیادی درخت را نشان می دهد که در نتیجه بدن آن را باغ در نظر گرفت.

احمد صادقی طی اخطاریه گفت: درختان این ملک بدون مجوز حذف شد لذا از شهرداری می خواهم که از طریق مراجع قضایی نسبت به حذف درختان اقدام کند و در نهایت مراجع دیدند که ملک باغ است. به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرا تصویب شد.» اعضا آمده اند.

سومین پلاک ثبتی به مساحت ۵۹۲ متر در منطقه ۴ که سند آن یک قطعه زمین جنگلی و دارای دو اصله درخت بوده و حداکثر تعداد آن ۱۹ اصله بوده است لذا کمیسیون آن را باغ اعلام کرد.

مهدی برهادی در سوالی گفت: این ملک ۵۹۱ متر ارتفاع دارد و بیشتر درختان آن تنه هستند. در سال های گذشته چند درخت داشتید؟ نکته دیگر اینکه سطح اشغال این ملک ۵۳ درصد بوده و کاربری قدیمی آن مسکونی بوده است.
همانطور که مهدی بابایی در اپوزیسیون گفت: از دهه ۶۰ اکثر درختان این ملک دو ریشه بوده و این برای جاده است بنابراین من به باغ رای منفی می دهم.

نظر مرجع به رأی گذاشته شد و ماهیت ملک با اکثریت ۹ رأی مخالف عدم وجود باغ اعلام شد. مورد زیر ملکی به مساحت ۱۰۱۱ متر در منطقه ۱۴ و فاقد تعداد درخت و جمعاً دارای ۵ درخت بوده و عنوان آن قطعه زمین می باشد و مرجع مذکور ندارد. در نظر بگیر. باغ نظر کمیسیون و ملک باغ نیست با ۱۵ رای رای گیری و تصویب شد.

مورد پنجم شامل دو پلاک ثبتی واقع در منطقه ۲ به مساحت ۳۰۲۰ متر مربع است که پلاک اول ثبتی به دلیل وجود شرایط سهمیه کمیسیون باغ محسوب می شود اما پلاک دوم غیر باغ اعلام شد. .

احمد صادقی نیز در توضیحی گفت: ملک دارای زمین باغ است و مالک درخواست تجمیع کرده است و اگر کل را حساب کنیم باغ است. اگر نظر کمیته تقسیم شود صحیح است. بنابراین نباید آن را تجمیع کرد.

سید احمد علوی گفت: گروه یک تعریف دارد. این املاک از نظر قانونی مجزا هستند و فقط با هم ترکیب می شوند تا باغ ها با غیر پارک ها مخلوط شوند و صداهای غیر پارکی دریافت کنند.

در نهایت نظر کمیسیون به تصویب رسید و پلاک اول پارکی و پلاک دوم غیر پارکی اعلام شد.

الشربانی ادامه داد: مورد ششم ملکی به مساحت ۳۹۵ متر و در منطقه یک واقع شده است و در سند کلمه (زمین جنگلی) قید شده و از فضای سبز جدا است و ماده ۱۲ کمیسیون از پلاک مادر این ملک را باغ می داند و عکس های هوایی نیز باغ را نشان می دهد و در نتیجه کمیته این ملک را باغ می داند.

و نظر مرجع را باغی بودن ملک دانست که با اکثریت آرا تصویب شد و ادامه داد: مورد زیر ملکی به مساحت ۳۹۷ متر مربع در متراژ ۱ و در ادامه ملک قبلی که همین ویژگی ها را دارد لذا کمیته مشاهده کرد که ملک باغ است و در نهایت نظر کمیته با اکثریت آرا تصویب شد.

الشربانی ادامه داد: مورد هشتم ملکی است به مساحت ۲۶۳۴ متر مربع و در منطقه یک قرار دارد که سند آن یک قطعه باغ است و در ماده ۷ سازمان به نام درختان گرانبها گفته شده است. و مساحت فرم پلاک را درخت پوشانده بود که هیأت آن را باغ تلقی کرد و با نظر کمیسیون با اکثریت آرا باغ بودن ملک تصویب شد.

وی افزود: پلاک ثبتی نهم به طول ۳۴۱ متر و در محدوده اول قرار دارد که حد آن ۱۱ اصله درخت و به همین تعداد درخت است اما سند آن یک قطعه زمین بوده و اصل سند یک قطعه زمین زیر کشت بوده است. ، اما عکس های هوایی نشان می دهد که این ملک قبلاً پوشیده از درخت بوده و از فضای سبز جدا شده است، بنابراین کمیسیون آن را باغ تلقی کرده و نظر کمیسیون با اکثریت پینگ موافق بوده است.

مورد زیر ملکی به مساحت ۱۰۱۹ متر مربع در منطقه ۵ به تنهایی با ۴۰ اصله درخت و یک قطعه سند جنگلی می باشد که مراجع آن را پارک در نظر گرفته اند.

شربانی در این خصوص ادامه داد: شهرداری در قبال تسویه این قطعه زمین را در اختیار مالک قرار داده است و این موضوع باید در تصمیم این مرجع قید شود.

اما مهدی بابایی خاطرنشان کرد: ۴۰ درخت گزارش شده است، اما هر چه عکس های هوایی را بررسی کنیم، خبری از درختان نیست.

پرویز سروری همچنین گفت: واگذاری محوطه هایی که باغ هستند از سوی شهرداری درست نیست و این موضوع ناقض حقوق شهروندان است. در پایان اعضا با نظر کمیته مبنی بر باغ بودن ملک موافقت کردند.

مورد یازدهم شامل دو تابلو به مساحت ۴۸۷ متر مربع در منطقه ۴ است و کمیته ماده ۱۲ در سال ۶۹ پلاک مادر این ملک را باغ اعلام کرده است. نرگس سلیمانی خاطرنشان کرد: مالک درختان را حفظ کرد و شهرداری در سال ۷۸ آنها را تکمیل کرد و ۵۷ درصد مساحت را تصرف کرد.

علوی همچنین گفت: برج ها در اطراف این ملک ساخته شده اند در حالی که این ملک و اموال اطراف آن همه از یک مادربرد بوده است. در نهایت نظر کمیسیون مبنی بر پارک بودن آن مورد تایید قرار نگرفت و پارک نبودن ملک اعلام شد. دوازدهمین پرونده پلاک ثبتی ملک در منطقه ۲ که کمیته آن را ماده ۱۲ باغ در سال ۶۴ نامگذاری کرده است اما ملک فاقد تعداد درخت است و سند نیز قطعه زمین است ولی کمیته آن را باغ می داند.

نظر کمیته باغی بودن ملک با ۱۱ رای تصویب شد. پرونده سیزدهم پلاک ثبتی ملکی به مساحت ۸۲۰ متر مربع واقع در منطقه یک است که کمیسیون آن را پارک نبوده و نظر کمیسیون رای گیری و تایید شد.

در مورد چهاردهم، ملکی به مساحت ۲۴۸۷ متر مربع در منطقه ۲ بود که کمیته ماده ۷ آن را زمینی برای باغ اعلام کرد و عکس های هوایی پوشش درختی را نشان می دهد و بنابراین مرجع آن را باغ و نظرش دانسته است. این کمیته با ۱۵ رای رای گیری و تصویب شد.

در مورد پانزدهمین مورد نیز ملکی به مساحت ۱۲۵۲ متر مربع در منطقه یک بوده که سند آن یک قطعه مشجر بوده و عکس های هوایی نیز درختان زیادی را نشان می دهد و به همین دلیل مراجع آن را باغ می دانند. در نهایت نظر کمیته با ۱۴ رای تایید شد.
اما مورد شانزدهم ملکی به مساحت ۲۶۴۰ متر مربع در منطقه یک است که یک قطعه پارک جنگلی است و در عکس های هوایی نیز تعداد زیادی درخت دیده می شود که کمیسیون آن را پارک اعلام کرد.

نظر مرجع به رای گذاشته شد و مورد هفدهم شامل دو ملک به مساحت ۱۷۷۶ متر در منطقه ۱ بود که در عکس های هوایی طبق اعلام کمیته ماده ۷ پوشش درختی بزرگ دیده می شود و باغی است با ۳۷ درخت همچنین بر همین اساس توسط کمیته به عنوان پارک در نظر گرفته شده است.

نظر مرجع به رای گذاشته شد و با اکثریت ۱۳ رای تصویب شد و یکی از اعضای هیات رئیسه شورا گفت: در پرونده پلاک ثبتی هجدهم ملکی به متراژ ۷۷۹ وجود دارد. متر در منطقه ۱ که سهمی ندارد و تکیه آن یک قطعه زمین است و در نتیجه مرجع اعلام کرد باغ نیست و موافقت کرد نظر مرجع مبنی بر پارک نبودن این پلاک توسط ۱۲ رای لطف.

مورد نوزدهم شامل چهار ملک به مساحت ۱۰۰۱ متر در منطقه یک بود که کمیسیون بر اساس عکس های هوایی پارک که کمیسیون با ۱۵ رای آن را تایید کرده بود محاسبه کرده بود و مورد بعدی دو ملک با حوزه. دارای مساحت ۴۸۹ متر مربع و با تعداد درختان در منطقه ۱ واقع شده است و دارای سند ملکی و شهری می باشد که باغ دارای ساختمان و سطح اشغال آن می باشد. ۲۴۱ متر در هر طبقه. کمیته این ملک را باغ دانست و نظر کمیته به رای گیری گذاشته شد و با ۱۳ رای باغ اعلام شد.

مورد زیر ملکی به مساحت ۲۶۵۶ متر مربع در مساحت ۱ می باشد که تعداد درخت ندارد و با یک قطعه زمین سند دارد ولی دارای ۶۰ درخت اصیل است اما مقامات آن را غیر درختکاری می دانستند. پارک، با تاکید بر حفظ درختان.
در پایان اعضای شورا با ۹ رای این ملک را پارک اعلام کردند.

الشربانی افزود: آخرین مورد ملکی به مساحت ۶۵۹ متر در منطقه ۳ است که سهمی ندارد و در سند قید شده است که یک قطعه زمین است اما دارای درختان با ارزش است. اعلام کرد. باغ نیست با تاکید بر حفظ درختان و در پایان اعضا با ۷ نفر که معتقد بودند ملک باغ نیست آن را باغ نیست اعلام کردند.