توسعه چراغ خاموش ناتو همراه خود تکیه کن‌سازی تسلیحاتی


ینس استولتنبرگ

تهران (پانا) – غرب جستجو در جنگی فرسایشی {است تا} به زعم شخصی پوتین رئیس‌جمهور روسیه را نابود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو را اجتناب کرده اند چرخه معادلات جهانی خارج سازد، هدفی کدام ممکن است بعد از همه پیگیری ساختار عجیب و غریب تجزیه روسیه را نیز باید به آن است افزود.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در مواضعی تامل برانگیز تاکید کرده کدام ممکن است؛ این ائتلاف کنار هم قرار دادن است سال‌ها اجتناب کرده اند اوکراین در مبارزه علیه روسیه حمایت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برای ادغام کردن کمک به کی‌یف برای متنوع کردن تسلیحات دوران جماهیر شوروی همراه خود تسلیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های غربی اخیر است.

این سخنان بیانگر کدام ممکن است میل غرب در موضوع اوکراین همچنان بر محوریت نیروی دریایی‌گری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو‌ای برای راهکارهای دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی برای نوک دادن به مبارزه ندارد.

به عبارت بیشتر؛ غرب جستجو در جنگی فرسایشی {است تا} به زعم شخصی پوتین رئیس جمهور روسیه را نابود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو را اجتناب کرده اند چرخه معادلات جهانی خارج سازد، هدفی کدام ممکن است بعد از همه پیگیری ساختار عجیب و غریب تجزیه روسیه را نیز باید به آن است افزود.

نکته کلیدی دبیرکل ناتو «متنوع کردن تسلیحات دوران جماهیر شوروی همراه خود تسلیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های غربی اخیر» است، موضوعی کدام ممکن است گرچه در لوای کمک به اوکراین علیه روسیه مطرح شده با این حال بیانگر طرحی بلندمدت اجتناب کرده اند جانب ناتو {برای تغییر} ماهیت نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی کشورهای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه کن‌سازی آنها به تسلیحات غربی است.

این مشکل اجتناب کرده اند سویی؛ بخشی اجتناب کرده اند کسب درآمد برای کارتل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های غول پیکر اسلحه‌سازی غربی است کدام ممکن است در پایان توسعه پنهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مناسب ناتو در اروپای شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزهای روسیه را رقم می‌زند.

به معنای واقعی کلمه هستند ناتو کدام ممکن است {به دلیل} پاسخ‌های روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز مخالفت‌های مردم توان رشد تأثیر می گذارد مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث پایگاه در کشورهای اروپای شرقی را ندارد سعی می‌تدریجی همراه خود تنظیم ماهیت تسلحات این ملت ها همراه با تکیه کن‌سازی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی آنها به غرب، سلطه نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه بخش پیرامونی خویش را محقق سازد.

{در این} پوشش ناتو غیر از لشکر‌کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث پایگاه کدام ممکن است ارزش‌های پولی متعدد به در کنار دارد، همراه خود اعزام مستشار نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی همراه با سلطه بر ساختار دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی ملت ها، به کسب درآمد ابدی اجتناب کرده اند کالا تسلیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها به آن است ملت ها پرداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری توسعه قلمرو جغرافیایی خویش را نیز محقق می‌سازد در حالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند حساسیت روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها کلی جایگزین سلطه‌گری ناتو جلوگیری می‌تدریجی.

این رویه پیش اجتناب کرده اند این نیز پس اجتناب کرده اند دوران مبارزه خنک، در متعدد اجتناب کرده اند عوامل جهان اجتناب کرده اند جمله در آمریکای لاتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عربی اجرا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ها وادار به تنظیم ماهیت تسلیحاتی خویش اجتناب کرده اند روسی به غربی شدند، رویه‌ای کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند اشغال در قبال افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق نیز تکرار شد.

اهمیت این تکیه کن‌سازی تسلیحاتی چنان است کدام ممکن است ناتو استقلال ترکیه در کسب اس ۴۰۰ روسی را نیز بر نتابیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اعمال فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح به تحریم بر بردن این تسلیحات در ترکیه تاکید نمودند به همان اندازه همچنان این ملت را زیر چتر تسلیحاتی غرب محافظت نمایند.

در مجموع آنچه اجتناب کرده اند زبان دبیرکل ناتو مطرح شده همراه با کسب درآمد برای واحد تولیدی‌های اسلحه‌سازی شناخته شده به عنوان انتخاب‌گیرندگان بی نظیر در نظام سرمایه‌داری، بیانگر طراحی ناتو {برای تغییر} ماهیت تسلیحاتی اروپای شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزهای روسیه است کدام ممکن است نتیجه آن پیش‌روی پنهان ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه کن‌سازی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی آنها به غرب در لوای وابستگی تسلیحاتی است.

شاید این دلیل است باشد کدام ممکن است روسیه همچنان تاکید دارد کدام ممکن است ناتو در جاری اجرای پوشش‌های سلطه‌طلبانه قبلی‌اش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه اوکراین بهانه‌ای برای نتیجه گیری این پوشش‌ها علیه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو است.

سخنان رشد‌طلبانه دبیرکل ناتو می‌تواند دلیلی باشد بر این سخن لاوروف وزیر خارجه روسیه کدام ممکن است پوشش‌های ناتو را زمینه‌ساز تحریک کردن مبارزه جهانی سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مبارزه هسته‌ای عنوان کرده بود.

تأمین: نورنیوز