تقاضای جدید آمریکا برای مذاکرات وین


ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اظهار داشت: اگر ایرانی‌ها خواهان لغو تحریم‌ها هستند، باید به اولویت‌های ما در خارج اجتناب کرده اند شورای ایمنی گروه ملل معامله با کنند. در صورت وجود آنها نمی خواهند اجتناب کرده اند این گفتگوها برای رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل سایر امتیازات دوجانبه استفاده کنند، ما مشخص هستیم کدام ممکن است می توانیم برای عجله با اشاره به نتیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای هماهنگی به هماهنگی برسیم. این ایران است کدام ممکن است باید انتخاب بگیرد.

وی افزود: همه افرادی که مستقیما {در این} مذاکرات نمایندگی کردند می دانند {کدام یک} اجتناب کرده اند طرفین ایده ها سازنده را روی میز گذاشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کدام یک} اجتناب کرده اند طرفین می دانند {کدام یک} اجتناب کرده اند طرفین همراه خود حسن نیت مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانند {کدام یک} اجتناب کرده اند طرفین. ممکن است این کار را نکردید.

مذاکرات وین اخیراً پس اجتناب کرده اند برخی تحولات جدیدترین در روابط سیاسی بین‌الملل در پی حمله روسیه به اوکراین، اعمال تحریم‌های مختلف واشنگتن علیه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن بر اوج برخی موضوعات باقی مانده در مذاکرات، به همان اندازه اطلاع ثانوی متوقف شد.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان {در این} خصوص آگاه بود: آنچه در وین است {به دلیل} رویکرد آمریکا به حالت افتادگی درآمده است.

خطیب زاده همراه خود دقیق اینکه مقامات واشنگتن ادامه دارد انتخاب ها سیاسی شخصی را با اشاره به موضوعات باقی مانده در مذاکرات وین نگرفته است، تصریح کرد: آمریکا در امتحان شده {است تا} امتیازات باقی مانده {در این} مذاکرات را گروگان امتیازات پوشش خانه شخصی نگه دارد.

وی افزود: ما ملت صبوری هستیم با این حال بی پایان منتظر نخواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آمریکا خواهان هماهنگی است باید بدون در نظر گرفتن زودتر انتخاب سیاسی شخصی را بگیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در {پاسخ به} پرس و جو عکس اظهار داشت: آنچه در ۲ هفته قبلی برای ما روشن شده اینجا است کدام ممکن است بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاخ سفید ادامه دارد این انتخاب را نگرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه کل هماهنگی گروگان امتیازات حزبی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها این کار را در موجود در آمریکا انجام دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به رویکردی را در پیش گرفتند کدام ممکن است در نتیجه شکست متعدد اجتناب کرده اند توافقات در سراسر جهان شد. یعنی مشروط کردن هرگونه هماهنگی در سراسر جهان به اختلافات خانه آنها.

خطیب زاده اظهار داشت: آمریکا به فرماندهی توقف مذاکرات همانطور که صحبت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید آن در روزهای بلند مدت است. راه رفع در کاخ سفید است. آنها نیاز دارند به درخواست شده است های نسبتاً ایران کدام ممکن است مورد هماهنگی اعضای ۱+۵ است پاسخ نسبتاً بدهند به همان اندازه ما برای ادای احترام به وین کنار هم قرار دادن شویم.

خطیب زاده اظهار داشت: هماهنگی فوق العاده به راحتی در دسترس است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا باید بداند، مشخص شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص باشد کدام ممکن است اجتناب کرده اند ردیابی ها زرشکی شخصی رفتن نمی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برآوردن درخواست شده است های شخصی کوتاهی نمی کنیم.