تسنیم: سولت مرتضوی گزینه اصلی دولت برای وزارت کار – پایگاه خبری مدیریت شده


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; تسنیم نوشت: پس از استعفا و استعفای حجت‌الله عبدالملکی از وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی در اواخر خرداد ۱۴۰۱، زهدی وفا به عنوان سرپرست این وزارتخانه آغاز به کار کرد و زاهدوا برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی شد. در ۱۲ مهر امسال، اما نمایندگان به او اعتماد نکردند.

بر همین اساس شنیده ها حاکی از آن است که صولت مرتضوی معاون فعلی اجرایی رئیس جمهور احتمالا به عنوان گزینه دولت برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی می شود.

ثلاث مرتضوی شهردار مشهد و معاون سیاسی وزارت کشور در دوره مصطفی محمد نجار است.