تسلیت وزارت ارشاد از «سیروان خسروی» – پایگاه خبری مدیریت شده


گزارش کردن پایگاه خبری مدآرا; محمود سالاری معاون فرهنگی وزیر ارشاد با اشاره به نقش مهم هنرمندان در ایجاد نشاط و ایجاد روحیه امید در جامعه، نقش هنرمندان به ویژه در حوزه موسیقی را در این زمینه ارزیابی کرد.

وی بر همین اساس به اهمیت رعایت مجوزهای قانونی صادر شده از سوی این وزارتخانه برای تمامی نهادها و ارگان های کشور اشاره کرد و افزود: تمامی برنامه های فرهنگی و هنری کشورمان بر اساس قوانین مربوطه در حوزه نشر است. نشریه: برنامه های هنری در کشور برگزار می شود و در این زمینه قانون بالاترین مرجع رفع ابهامات احتمالی است.

وی همچنین رایزنی های این وزارتخانه با سایر نهادها و سازمان ها در راستای اجرای این قوانین را به معاون فنی وزیر فرهنگ معرفی کرد و افزود: این وزارتخانه آمادگی دارد تا شبهات برپایی نمایش های هنری قانونی توسط سایر مشترکین را رفع کند. نهادها جلساتی در این زمینه باید فراهم شود و شرایطی فراهم شود که امکان ایجاد پیشنهادهای دارای مجوز از این وزارتخانه فراهم شود.