تراشه آهن در جعبه زعفران؟ پایگاه خبری مدیریت شده


گزارش کردن پایگاه خبری مدآرا; علی حسینی گفت: تقلب در زعفران تنها محدود به تراشه های آهن نیست، بلکه می توان از سنگ، گیاهان رنگ شده، خاک و غیره استفاده کرد. به عبارت دیگر، هر چیزی که منشأ غیر از زعفران داشته باشد، تقلب محسوب می شود.

وی ادامه داد: ویدئویی که اخیرا پخش شد اقدامی حساب شده برای از بین بردن آبروی برند زعفران است و افرادی که این فیلم ها را می سازند قصد تخریب برندهای زعفران را دارند و به نوعی دشمن کشاورزان هستند چرا که با این زحمات زعفران کشاورزان نیز زیر سوال است. او می رود

یکی از اعضای هیات مدیره شورای ملی زعفران افزود: ۱۰ سال است که می گوییم شناسایی زعفران از تقلب در این بخش جلوگیری می کند زیرا زعفران از محل تولید در مزرعه قابل ردیابی است و با این رویه دولت می تواند دقیقاً بداند که زعفران در کشور چقدر است، اما متأسفانه فقط حرف و شعارهایی در این راستا شنیده ایم و هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

حسینی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که دیگر در زمینه تولید زعفران در دنیا تنها نیستیم و کشورهای زیادی با ما رقابت می کنند و به همین دلیل باید با احتیاط و دقت بیشتری عمل کنیم.