تذکر پلیس دانستن درباره برگزاری نمایشگاه کتاب


چهارشنبه ۲۴ آوریل ۱۴۰۱-۱۱:۲۲

سردار حمیدی - محل راهور

تهران (پانا) – رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی تهران غول پیکر اجتناب کرده اند مخالفت پلیس همراه خود برگزاری نمایشگاه های از ما مشابه با کتاب در محل قرارگیری هایی مشابه با مصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه در سراسر جهان خبر داد.

سردار محمدحسین حمیدی به موضوع برگزاری نمایشگاه کتاب ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلی مشابه با نمایشگاه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید … مشکلی نداریم. ضمناً اجتناب کرده اند هر مناسبت باکلاس نیز استقبال تبدیل می شود با این حال نمایشگاه نباید مزاحمتی برای سایر ساکنان تحمیل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت را مختل تدریجی. توده ها در کلاس ها مختلف بر لزوم بازنگری در مدیریت بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کاهش آلودگی هوا در زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری نمایشگاه های از ما تاکید کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال قبلی نیز این موضوع را گفتن کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول هایی هم گرفتیم.

رئیس پلیس راهور تهران غول پیکر افزود: در همین راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است پیش اجتناب کرده اند این نیز گفتن کرده بودیم پلیس راهور همراه خود برگزاری هر گونه نمایشگاه از ما اجتناب کرده اند جمله نمایشگاه کتاب در محل قرارگیری هایی مشابه با مصلی، اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بار ترافیکی را {تضمین می کند}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نکته ای کدام ممکن است باشد اینجا است کدام ممکن است برپایی نمایشگاه باعث اختلال در تردد در تهران تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری است مسئولان ذیربط راه رفع عکس {در این} زمینه بیندیشند.

وی در تشریح وضعیت ترافیکی پایتخت در تحریک کردن سال جدید ذکر شد: سال ۱۴۰۱ در شرایطی تحریک کردن شد کدام ممکن است مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی شخصاً ورزش شخصی را تحریک کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این معضل مسیر تردد به طور قابل توجهی بازدید کنندگان سایت صبحگاهی را تحمل تأثیر قرار داد. یکی اجتناب کرده اند ابزارهایی کدام ممکن است باید تا حد زیادی مورد ملاحظه قرار گیرد شلوغی بازدید کنندگان سایت فراگیر مدارس است. {در این} زمینه خانوار ها باید یکسری امتیازات را در تذکر بگیرند.

حمیدی همراه خود خاص اینکه پیش بینی نمی سر خورد به همان اندازه بالا سال تحصیلی خانوار ها اجتناب کرده اند سرویس مدارس استفاده کنند، افزود: این امر نیز باعث شد به همان اندازه برخی اجتناب کرده اند پیرمردها اجتناب کرده اند خودروی خصوصی برای برداشتن فرزندان شخصی به دبیرستان استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً این انواع خودرو است. منصفانه نفر انواع مدارس را افزایش داده است.در ساعات اولین روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان تعطیلی مدارس.

به آگاه وی، ماموران پلیس در فراگیر مدارس مستقر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنند تردد را تسهیل کنند، با این حال اجباری است خانوار ها نکاتی را رعایت کنند، اجتناب کرده اند جمله اینکه خواه یا نه می خواهند فرزندان شخصی را همراه خود ماشین اجتناب کرده اند پارک ببرند هر دو ماشین را پارک کنند. به صورت نقطه ضعف هر دو حتی اجتناب ظریف در برابر این مدارس.

وی افزود: پیرمردها خودرو را در محل قرارگیری مجاز متوقف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است فرزندشان به شما گزینه بدهد وارد دانشگاه شود، پرسه زدن کنند.